BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

1 Genesis

Första Mosebok (Genesis)

Index

2 Kapitlet

1

Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

2

Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.

3

Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.

4

Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.

5

Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;

6

men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.

7

Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

8

Och HERREN Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat.

9

HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont.

10

Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.

11

Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,

12

och det landets guld är gott; där finnes ock bdelliumharts och onyxsten.

13

Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.

14

Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.

15

Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.

16

Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta,

17

men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»

18

Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»

19

Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.

20

Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.

21

Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

22

Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

23

Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»

24

Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.

25

Och mannen och hans hustru voro båda nakna och blygdes icke för varandra.

3 Genesis

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com