BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

16 Genesis

Första Mosebok (Genesis)

Index

17 Kapitlet

1

När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig.

2

Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig övermåttan.»

3

Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom:

4

»Se, det förbund som jag å min sida gör med dig är detta, att du skall bliva en fader till många folk.

5

Därför skall du icke mer heta Abram, utan bAbraham/b skall vara ditt namn, ty jag skall låta dig bliva en fader till många folk.

6

Och jag skall göra dig övermåttan fruktsam och låta folkslag komma av dig, och konungar skola utgå från dig.

7

Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag skall vara din Gud och din säds efter dig;

8

och jag skall giva dig och din säd efter dig det land där du nu bor såsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning, och jag skall vara deras Gud.

9

Och Gud sade ytterligare till Abraham: »Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte.»

10

Och detta är det förbund mellan mig och eder och din säd efter dig, som I skolen hålla: allt mankön bland eder skall omskäras;

11

på eder förhud skolen I omskäras, och detta skall vara tecknet till förbundet mellan mig och eder.

12

Släkte efter släkte skall vart gossebarn bland eder omskäras, när det är åtta dagar gammalt, jämväl den hemfödde tjänaren och den som är köpt för penningar från något främmande folk, och som icke är av din säd.

13

Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för penningar; och så skall mitt förbund vara på edert kött betygat såsom ett evigt förbund.

14

Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt förbund.»

15

Och Gud sade åter till Abraham: »Din hustru Sarai skall du icke mer kalla Sarai, utan bSara/b skall vara hennes namn.

16

Och jag skall välsigna henne och skall också med henne giva dig en son; ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skola komma av henne, konungar över folk skola härstamma från henne.»

17

Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig själv: »Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?»

18

Och Abraham sade till Gud: »Måtte allenast Ismael få leva inför dig!»

19

Då sade Gud: »Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du skall giva honom namnet Isak; och med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter honom.

20

Men angående Ismael har jag ock hört din bön; se, jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom övermåttan. Tolv hövdingar skall han få till söner, och jag skall göra honom till ett stort folk.

21

Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.»

22

Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom.

23

Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som voro köpta för penningar, allt mankön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, såsom Gud hade tillsagt honom.

24

Och Abraham var nittionio år gammal, när hans förhud blev omskuren.

25

Och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev omskuren.

26

På denna samma dag omskuros Abraham och hans son Ismael;

27

och alla män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som voro köpta för penningar ifrån främmande folk, blevo omskurna tillika med honom.

18 Genesis

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com