BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

48 Genesis

Första Mosebok (Genesis)

Index

49 Kapitlet

1

Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: Församlen eder, på det att jag må förkunna eder vad som skall hända eder i kommande dagar:

2

Kommen tillhopa och hören, I Jakobs söner; hören på eder fader Israel.

3

Ruben, min förstfödde är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt.

4

Du sjuder över såsom vatten, du skall icke bliva den främste, ty du besteg din faders läger; då gjorde du vad skändligt var. Ja, min bädd besteg han!

5

Simeon och Levi äro bröder; deras vapen äro våldets verktyg.

6

Min själ inlåte sig ej i deras råd, min ära tage ingen del i deras samkväm; ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar.

7

Förbannad vare deras vrede, som är så våldsam, och deras grymhet, som är så hård! Jag skall förströ dem i Jakob, jag skall förskingra dem i Israel.

8

Dig, Juda, dig skola dina bröder bprisa/b; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig.

9

Ett ungt lejon är Juda; från rivet byte har du dragit ditupp, min son. Han har lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon, såsom en lejoninna -- vem vågar oroa honom?

10

Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma.

11

Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fåle. Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod.

12

Hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk.

13

Sebulon skall bo vid havets strand, vid stranden, där skeppen ligga; sin sida skall han vända mot Sidon.

14

Isaskar är en stark åsna, som ligger i ro i sin inhägnad.

15

Och han såg att viloplatsen var god, och att landet var ljuvligt; då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig tjänare.

16

Dan skall bskaffa rätt/b åt sitt folk, han såväl som någon av Israels stammar.

17

Dan skall vara en orm på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i foten, så att ryttaren faller baklänges av.

18

HERRE, jag bidar efter din frälsning!

19

Gad skall trängas av bskaror/b, men själv skall han tränga dem på hälarna.

20

Från Aser kommer fetma, honom till mat; konungsliga läckerheter har han att giva.

21

Naftali är en snabb hind; han har sköna ord att giva.

22

Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan; dess grenar nå upp över muren.

23

Bågskyttar oroa honom, de skjuta på honom och ansätta honom;

24

dock förbliver hans båge fast, och hans händer och armar spänstiga, genom dens händer, som är den Starke i Jakob, genom honom som är herden, Israels klippa,

25

genom din faders Gud -- han skall hjälpa dig. genom den Allsmäktige -- han skall välsigna dig med välsignelser från himmelen därovan, välsignelser från djupet som utbreder sig därnere, välsignelser från bröst och sköte.

26

Din faders välsignelser nå högt, högre än mina förfäders välsignelser, de nå upp till de eviga höjdernas härlighet. De skola komma över Josefs huvud, över dens hjässa, som är en furste bland sina bröder.

27

Benjamin är en glupande ulv; om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte.»

28

Alla dessa äro Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras fader talade till dem, när han välsignade dem; åt var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse.

29

Och han bjöd dem och sade till dem: »Jag skall nu samlas till mitt folk; begraven mig bredvid mina fäder, i grottan på hetiten Efrons åker,

30

i den grotta som ligger på åkern i Makpela, gent emot Mamre, i Kanaans land, den åker som Abraham köpte till egen grav av hetiten Efron,

31

där de hava begravit Abraham och hans hustru Sara, där de ock hava begravit Isak och hans hustru Rebecka, och där jag själv har begravit Lea,

32

på den åkern som jämte grottan där köptes av Hets barn.»

33

När Jakob hade givit sina söner denna befallning, drog han sina fötter upp i sängen; och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder.

50 Genesis

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com