BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

10 Leviticus

Tredje Mosebok (Leviticus)

Index

11 Kapitlet

1

Och HERREN talade till Mose och Aron och sade till dem:

2

Talen till Israels barn och sägen: Dessa äro de djur som I fån äta bland alla fyrfotadjur på jorden:

3

alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna, och som idissla, dem fån I äta.

4

Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava klövar: kamelen, ty han idisslar väl, men har icke klövar, han skall gälla för eder såsom oren; klippdassen, ty han idisslar väl

5

men har icke klövar, han skall gälla for eder såsom oren; haren, ty han idisslar väl,

6

men har icke klövar, han skall gälla för eder såsom oren; svinet,

7

ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent.

8

Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar; de skola gälla för eder såsom orena.

9

Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det i vattnet, vare sig i sjöar eller i strömmar, som har fenor och fjäll, det fån I äta.

10

Men allt det i sjöar och strömmar, som icke har fenor och fjäll, bland allt det som rör sig i vattnet, bland alla levande varelser i vattnet, det skall vara en styggelse för eder.

11

Ja, de skola vara en styggelse för eder; av deras kött skolen I icke äta, och deras döda kroppar skolen I räkna såsom en styggelse.

12

Allt det i vattnet, som icke har fenor och fjäll, skall vara en styggelse för eder.

13

Och bland fåglarna skolen I räkna dessa såsom en styggelse, de skola icke ätas, de äro en styggelse: örnen, lammgamen, havsörnen,

14

gladan, falken med dess arter,

15

alla slags korpar efter deras arter,

16

strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,

17

ugglan, dykfågeln, uven,

18

tinsemetfågeln, pelikanen,

19

asgamen, hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.

20

Alla de flygande smådjur som gå på fyra fötter skola vara en styggelse för eder.

21

Av alla flygande smådjur, som gå på fyra fötter fån I allenast äta dem som ovanför sina fötter hava två ben att hoppa med på jorden.

22

Dessa fån I äta bland gräshopporna: arbe med dess arter, soleam med dess arter, hargol med dess arter och hagab med dess arter.

23

Men alla andra flygande smådjur som hava fyra fötter skola vara en styggelse för eder.

24

Genom följande djur ådragen I eder orenhet; var och en som kommer vid deras döda kroppar skall vara oren ända till aftonen,

25

och var och en som har burit bort någon sådan död kropp skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen:

26

alla de fyrfotadjur som hava klövar, men icke helkluvna, och som icke idissla, de skola gälla för eder såsom orena. Var och en som kommer vid dem bliver oren.

27

Och alla slags fyrfotade djur som gå på tassar skola gälla för eder såsom orena. Var och en som kommer vid deras döda kroppar skall vara oren ända till aftonen.

28

Och den som har burit bort en sådan död kropp, han skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen; de skola gälla för eder såsom orena.

29

Och bland de smådjur som röra sig på jorden skola dessa gälla för eder såsom orena: vesslan, jordråttan, ödlan med dess arter,

30

anakan, koadjuret, letaan, hometdjuret och kameleonten.

31

Dessa äro de som skola gälla för eder såsom orena bland alla smådjur. Var och en som kommer vid dem, sedan de äro döda, skall vara oren ända till aftonen.

32

Och allt varpå något sådant djur faller, sedan det är dött, bliver orent, vare sig det är något slags träkärl, eller det är kläder, eller något av skinn, eller en säck, eller vilken annan sak det vara må, som användes till något behov. Man skall lägga det i vatten, och det skall vara orent ända till aftonen; så bliver det rent.

33

Och om något sådant faller i något slags lerkärl, så bliver allt som är i detta orent, och kärlet skolen I slå sönder.

34

Allt slags mat däri, allt som man äter tillrett med vatten, det bliver orent; och allt slags dryck i något slags kärl, allt som man dricker, det bliver orent därav.

35

Och allt varpå någon sådan död kropp faller bliver orent. Är det en ugn eller en härd, skall den förstöras, ty den bliver oren. Och den skall gälla för eder såsom oren.

36

Men en källa eller en brunn, en plats dit vatten samlar sig, skall förbliva ren; men kommer någon vid själva den döda kroppen, bliver han oren.

37

Och om en sådan död kropp faller på något slags utsädeskorn, något man sår, då förbliver detta rent.

38

Men om vatten har kommit på säden och någon sådan död kropp sedan faller därpå, så skall den gälla för eder såsom oren.

39

Och om något fyrfotadjur som får ätas av eder dör, så skall den som kommer vid dess döda kropp vara oren ända till aftonen.

40

Och den som äter kött av en sådan död kropp, han skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen. Och den som har burit bort någon sådan död kropp, han skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen.

41

Och alla slags smådjur som röra sig på jorden äro en styggelse; de skola icke ätas.

42

Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller flera fötter, bland alla de smådjur som röra sig på jorden, skolen I äta något, ty de äro en styggelse.

43

Gören eder icke själva till en styggelse genom något sådant djur, och ådragen eder icke orenhet genom sådana, så att I bliven orenade genom dem.

44

Ty jag är HERREN, eder Gud; och I skolen hålla eder heliga och vara heliga, ty jag är helig. Och I skolen icke ådraga eder orenhet genom något av de smådjur som röra sig på jorden.

45

Ty jag är HERREN, som har fört eder upp ur Egyptens land, för att jag skall vara eder Gud. Så skolen I nu vara heliga, ty jag är helig.

46

Detta är lagen om fyrfotadjuren, och om fåglarna, och om alla slags levande varelser som röra sig i vattnet, och om alla slags smådjur på jorden,

47

för att man skall kunna skilja mellan orent och rent, mellan de djur som få ätas och de djur som icke få ätas.

12 Leviticus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com