BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

27 Leviticus

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

1 Kapitlet

1

Och HERREN talade till Mose i Sinais öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land; han sade:

2

»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer, vart namn räknat särskilt, allt mankön, var person för sig;

3

alla stridbara män i Israel, de män som äro tjugu år gamla eller därutöver, dem skolen I inmönstra efter deras häravdelningar, du och Aron.

4

I skolen därvid taga till eder en man av var stam, den som är huvudman för sin stams familjer.

5

Och dessa äro namnen på de män som skola biträda eder: av Ruben: Elisur, Sedeurs son;

6

av Simeon: Selumiel, Surisaddais son;

7

av Juda: Naheson, Amminadabs son;

8

av Isaskar: Netanel, Suars son;

9

av Sebulon: Eliab, Helons son;

10

av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse: Gamliel, Pedasurs son;

11

av Benjamin: Abidan, Gideonis son;

12

av Dan: Ahieser, Ammisaddais son;

13

av Aser: Pagiel, Okrans son;

14

av Gad: Eljasaf, Deguels son;

15

av Naftali: Ahira, Enans son.»

16

Dessa voro ombud för menigheten, hövdingar för sina fädernestammar, huvudmän för Israels ätter.

17

Och Mose och Aron togo till sig dessa namngivna män;

18

och sedan de hade församlat hela menigheten på första dagen i andra månaden, blev folket infört i förteckningen efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, var person för sig,

19

allt såsom HERREN hade bjudit Mose; och han mönstrade dem i Sinais öken.

20

Och avkomlingarna av Rubens, Israels förstföddes, söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

21

så många av Rubens stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiosex tusen fem hundra.

22

Avkomlingarna av Simeons söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, så många som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

23

så många av Simeons stam som inmönstrades, utgjorde femtionio tusen tre hundra.

24

Avkomlingarna av Gads söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

25

så många av Gads stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra femtio.

26

Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

27

så många av Juda stam som inmönstrades, utgjorde sjuttiofyra tusen sex hundra.

28

Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

29

så många av Isaskars stam son inmönstrades, utgjorde femtiofyra tusen fyra hundra.

30

Avkomlingarna av Sebulons söner upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

31

så många av Sebulons stam som inmönstrades, utgjorde femtiosju tusen fyra hundra.

32

Avkomlingarna av Josefs söner: Avkomlingarna av Efraims söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

33

så många av Efraims stam som inmönstrades; utgjorde fyrtio tusen fem hundra.

34

Avkomlingarna av Manasses söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

35

så många av Manasse stam som inmönstrades, utgjorde trettiotvå tusen två hundra.

36

Avkomlingarna av Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

37

så många av Benjamins stam som inmönstrades, utgjorde trettiofem tusen fyra hundra.

38

Avkomlingarna av Dans söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

39

så många av Dans stam som inmönstrades, utgjorde sextiotvå tusen sju hundra.

40

Avkomlingarna av Asers söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

41

så många av Asers stam som inmönstrades, utgjorde fyrtioett tusen fem hundra.

42

Avkomlingarna av Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

43

så många av Naftali stam som inmönstrades, utgjorde femtiotre tusen fyra hundra.

44

Dessa voro de inmönstrade, de som blevo inmönstrade av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män, som företrädde var och en sin stamfamilj.

45

Och alla de av Israels barn som inmönstrades, efter deras familjer, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män i Israel,

46

alla dessa inmönstrade utgjorde sex hundra tre tusen fem hundra femtio.

47

Men leviterna i sin fädernestam blevo icke inmönstrade med de övriga.

48

Ty HERREN talade till Mose och sade:

49

Levi stam allenast skall du icke inmönstra, och du skall icke räkna antalet av dem med de övriga israeliterna;

50

utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. De skola bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst därvid; och runt omkring tabernaklet skola de hava sitt läger.

51

När tabernaklet skall bryta upp, skola leviterna nedtaga det, och när tabernaklet skall slås upp, skola leviterna uppsätta det; men om någon främmande kommer därvid, skall han dödas.

52

De övriga israeliterna skola lägra sig var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar;

53

men leviterna skola lägra sig runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att icke förtörnelse må komma över Israels barns menighet; och leviterna skola iakttaga vad som är att iakttaga vid vittnesbördets tabernakel.

54

Och Israels barn gjorde så; de gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit Mose.

2 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com