BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

1 Numeri

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

2 Kapitlet

1

Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:

2

Israels barn skola lägra sig var och en under sitt baner, vid de fälttecken som höra till deras särskilda familjer; runt omkring uppenbarelsetältet skola de lägra sig så, att de hava det framför sig.

3

På framsidan, österut, skall Juda lägra sig under sitt baner, efter sina häravdelningar: Juda barns hövding Naheson, Amminadabs son

4

med de inmönstrade som utgöra hans här, sjuttiofyra tusen sex hundra man.

5

Bredvid honom skall Isaskars stam lägra sig: Isaskars barns hövding Netanel, Suars son,

6

med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiofyra tusen fyra hundra man.

7

Därnäst Sebulons stam: Sebulons barns hövding Eliab, Helons son,

8

med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiosju tusen fyra hundra man.

9

De inmönstrade som tillhöra Juda läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åttiosex tusen fyra hundra man, delade i sina häravdelningar. De skola vid uppbrott tåga främst.

10

Ruben skall lägra sig under sitt baner söderut, efter sina häravdelningar: Rubens barns hövding Elisur, Sedeurs son,

11

med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiosex tusen fem hundra man.

12

Bredvid honom skall Simeons stam lägra sig: Simeons barns hövding Selumiel, Surisaddais son,

13

med de inmönstrade som utgöra hans här, femtionio tusen tre hundra man.

14

Därnäst Gads stam: Gads barns hövding Eljasaf, Reguels son

15

med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiofem tusen sex hundra femtio man.

16

De inmönstrade som tillhöra Rubens läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtioett tusen fyra hundra femtio man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i andra rummet.

17

Sedan skall uppenbarelsetältet med leviternas läger hava sin plats i tåget, mitt emellan de övriga lägren. I den ordning de lägra sig skola de ock tåga, var och en på sin plats, under sina baner.

18

Efraim skall lägra sig under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar: Efraims barns hövding Elisama, Ammihuds son,

19

med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtio tusen fem hundra man.

20

Bredvid honom skall Manasse stam lägra sig: Manasse barns hövding Gamliel, Pedasurs son,

21

med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiotvå tusen två hundra man.

22

Därnäst Benjamins stam: Benjamins barns hövding Abidan, Gideonis son,

23

med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiofem tusen fyra hundra man.

24

De inmönstrade som tillhöra Efraims läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åtta tusen ett hundra man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i tredje rummet.

25

Dan skall lägra sig under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar: Dans barns hövding Ahieser, Ammisaddais son,

26

med de inmönstrade som utgöra hans här, sextiotvå tusen sju hundra man.

27

Bredvid honom skall Asers stam lägra sig: Asers barns hövding Pagiel, Okrans son,

28

med de inmönstrade som utgöra hans har, fyrtioett tusen fem hundra man.

29

Därnäst Naftali stam: Naftali barns hövding Ahira, Enans son,

30

med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiotre tusen fyra hundra man.

31

De inmönstrade som tillhöra Dans läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtiosju tusen sex hundra man. De skola vid uppbrott tåga sist, under sina baner.

32

Dessa voro, efter sina familjer, de av Israels barn som inmönstrades. De som inmönstrades i lägren, efter sina häravdelningar, utgjorde tillsammans sex hundra tre tusen fem hundra femtio man.

33

Men leviterna blevo icke inmönstrade med de övriga israeliterna, ty så hade HERREN: bjudit Mose.

34

Och Israels barn gjorde så; alldeles så, som HERREN hade bjudit Mose, lägrade de sig under sina baner, och så tågade de ock, var och en i sin släkt, efter sin familj.

3 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com