BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

6 Numeri

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

7 Kapitlet

1

Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det, med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess tillbehör, och smort och helgat detta,

2

framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för de inmönstrade.

3

De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet.

4

Och HERREN sade till Mose:

5

»Tag emot detta av dem för att bruka det till uppenbarelsetältets tjänst; och lämna det åt leviterna, alltefter beskaffenheten av vars och ens tjänst.»

6

Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna.

7

Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn, efter beskaffenheten av deras tjänst;

8

fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn, efter beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av Itamar, prästen Arons son;

9

men åt Kehats barn gav han icke något, ty dem ålåg att hava hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna.

10

Och hövdingarna förde fram skänker till altarets invigning, när det smordes; hövdingarna förde fram dessa sina offergåvor inför altaret.

11

Och HERREN sade till Mose: »Låt hövdingarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning.»

12

Och den som på första dagen förde fram sin offergåva var Naheson, Amminadabs son, av Juda stam

13

Hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

14

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

15

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

16

och en bock till syndoffer,

17

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Nahesons, Amminadabs sons, offergåva.

18

På andra dagen förde Netanel, Suars son, hövdingen för Isaskar, fram sin gåva;

19

han framförde såsom sin offergåva ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

20

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

21

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

22

och en bock till syndoffer,

23

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.

24

På tredje dagen kom hövdingen för Sebulons barn, Eliab, Helons son;

25

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer

26

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

27

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

28

och en bock till syndoffer,

29

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.

30

På fjärde dagen kom hövdingen för Rubens barn, Elisur, Sedeurs son;

31

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

32

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

33

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

34

och en bock till syndoffer,

35

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Sedeurs sons, offergåva.

36

På femte dagen kom hövdingen för Simeons barn, Selumiel, Surisaddais son;

37

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

38

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

39

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

40

och en bock till syndoffer,

41

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Selumiels, Surisaddais sons, offergåva.

42

På sjätte dagen kom hövdingen för Gads barn, Eljasaf, Deguels son;

43

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

44

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

45

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

46

och en bock till syndoffer,

47

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

48

På sjunde dagen kom hövdingen för Efraims barn, Elisama, Ammihuds son;

49

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

50

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

51

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

52

och en bock till syndoffer,

53

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisamas, Ammihuds sons, offergåva.

54

På åttonde dagen kom hövdingen för Manasse barn, Gamliel, Pedasurs son;

55

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

56

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

57

vidare en ungtjur en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

58

och en bock till syndoffer,

59

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Gamliels Pedasurs sons, offergåva.

60

På nionde dagen kom hövdingen för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son;

61

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

62

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

63

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

64

och en bock till syndoffer,

65

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.

66

På tionde dagen kom hövdingen för Dans barn, Ahieser, Ammisaddais son;

67

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

68

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

69

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

70

och en bock till syndoffer,

71

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiesers, Ammisaddais sons, offergåva.

72

På elfte dagen kom hövdingen för Asers barn, Pagiel, Okrans son;

73

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

74

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

75

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

76

och en bock till syndoffer,

77

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

78

På tolfte dagen kom hövdingen för Naftali barn, Ahira, Enans son;

79

hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

80

vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

81

vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

82

och en bock till syndoffer,

83

samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.

84

Detta var vad Israels hövdingar skänkte till altarets invigning, när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar.

85

Vart fat kom på ett hundra trettio silversiklar och var skål på sjuttio siklar, så att silvret i dessa kärl sammanlagt utgjorde två tusen fyra hundra siklar, efter helgedomssikelns vikt.

86

Av de tolv guldskålarna, som voro fulla med rökelse, vägde var och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i skålarna sammanlagt utgjorde ett hundra tjugu siklar.

87

Brännoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tolv tjurar, vartill kommo tolv vädurar, tolv årsgamla lamm, med tillhörande spisoffer, och tolv bockar till syndoffer.

88

Och tackoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tjugufyra tjurar, vartill kommo sextio vädurar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var vad som skänktes till altarets invigning, sedan det hade blivit smort.

89

Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där talade rösten till honom.

8 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com