BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

32 Numeri

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

33 Kapitlet

1

Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron.

2

Och Mose upptecknade på HERRENS befallning deras uppbrottsorter, alltefter som de ändrade lägerplats. Och dessa voro nu deras lägerplatser, alltefter som uppbrottsorterna följde på varandra:

3

De bröto upp från Rameses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drogo Israels barn ut med upplyft hand inför alla egyptiers ögon,

4

under det att egyptierna begrovo dem som HERREN hade slagit bland dem, alla de förstfödda, då när HERREN höll dom över deras gudar.

5

Så bröto nu Israels barn upp från Rameses och lägrade sig i Suckot.

6

Och de bröto upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte.

7

Och de bröto upp från Etam och vände om till Pi-Hahirot, som ligger mitt emot Baal-Sefon, och lägrade sig framför Migdol.

8

Och de bröto upp från Hahirot och gingo mitt igenom havet in i öknen och tågade så tre dagsresor i Etams öken och lägrade sig i Mara.

9

Och de bröto upp från Mara och kommo till Elim; och i Elim funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de lägrade sig där.

10

Och de bröto upp från Elim och lägrade sig vid Röda havet.

11

Och de bröto upp från Röda havet och lägrade sig i öknen Sin.

12

Och de bröto upp från öknen Sin och lägrade sig i Dofka.

13

Och de bröto upp från Dofka och lägrade sig i Alus.

14

Och de bröto upp från Alus och lägrade sig i Refidim, och där fanns intet vatten åt folket att dricka.

15

Och de bröto upp från Refidim och lägrade sig i Sinais öken.

16

Och de bröto upp från Sinais öken och lägrade sig i Kibrot-Hattaava.

17

Och de bröto upp från Kibrot-Hattaava och lägrade sig i Haserot.

18

Och de bröto upp från Haserot och lägrade sig i Ritma.

19

Och de bröto upp från Ritma och lägrade sig i Rimmon-Peres.

20

Och de bröto upp från Rimmon-Peres och lägrade sig i Libna.

21

Och de bröto upp från Libna och lägrade sig i Rissa.

22

Och de bröto upp från Rissa och lägrade sig i Kehelata.

23

Och de bröto upp från Kehelata och lägrade sig vid berget Sefer.

24

Och de bröto upp från berget Sefer och lägrade sig i Harada.

25

Och de bröto upp från Harada och lägrade sig i Makhelot.

26

Och de bröto upp från Makhelot och lägrade sig i Tahat.

27

Och de bröto upp från Tahat och lägrade sig i Tera.

28

Och de bröto upp från Tera och lägrade sig i Mitka.

29

Och de bröto upp från Mitka och lägrade sig i Hasmona.

30

Och de bröto upp från Hasmona och lägrade sig i Moserot.

31

Och de bröto upp från Moserot och lägrade sig i Bene-Jaakan.

32

Och de bröto upp från Bene-Jaakan och lägrade sig i Hor-Haggidgad.

33

Och de bröto upp från Hor-Haggidgad och lägrade sig i Jotbata.

34

Och de bröto upp från Jotbata och lägrade sig i Abrona.

35

och de bröto upp från Abrona och lägrade sig i Esjon-Geber.

36

Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades.

37

Och de bröto upp från Kades och lägrade sig vid berget Hor, på gränsen till Edoms land.

38

Och prästen Aron steg upp på berget Hor, efter HERRENS befallning, och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.

39

Och Aron var ett hundra tjugutre år gammal, när han dog på berget Hor.

40

Och konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn voro i antågande.

41

Och de bröto upp från berget Hor och lägrade sig i Salmona.

42

Och de bröto upp från Salmona och lägrade sig i Punon.

43

Och de bröto upp från Punon och lägrade sig i Obot.

44

Och de bröto upp från Obot och lägrade sig i Ije-Haabarim vid Moabs gräns.

45

Och de bröto upp från Ijim och lägrade sig i Dibon-Gad.

46

Och de bröto upp från Dibon-Gad och lägrade sig i Almon-Diblataima.

47

Och de bröto upp från Almon-Diblataima och lägrade sig vid Abarimbergen, framför Nebo.

48

Och de bröto upp från Abarimbergen och lägrade sig på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

49

Och deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hassitim på Moabs hedar.

50

Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:

51

Tala till Israels barn och säg till dem: När I haven gått över Jordan, in i Kanaans land,

52

skolen I fördriva landets alla inbyggare för eder, och I skolen förstöra alla deras stenar med inhuggna bilder, och alla deras gjutna beläten skolen I förstöra, och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga.

53

Och I skolen intaga landet och bosätta eder där, ty åt eder har jag givit landet till besittning.

54

Och I skolen utskifta landet såsom arvedel åt eder genom lottkastning efter edra släkter; åt en större stam skolen I giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; var och en skall få sin del där lotten bestämmer att han skall hava den; efter edra fädernestammar skolen I utskifta landet såsom arvedel åt eder.

55

Men om I icke fördriven landets inbyggare för eder, så skola de som I låten vara kvar av dem bliva törnen i edra ögon och taggar i edra sidor, och skola tränga eder i landet där I bon.

56

Och då skall jag göra med eder så, som jag hade tänkt göra med dem.

34 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com