BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

5 Första Konungaboken

Första Konungaboken

Index

6 Kapitlet

1

I det fyra hundra åttionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, det är den andra månaden, begynte han bygga huset åt HERREN.

2

Huset som konung Salomo byggde åt HERREN var sextio alnar långt, tjugu alnar brett och trettio alnar högt.

3

Förhuset framför tempelsalen var tjugu alnar långt, framför husets kortsida, och tio alnar brett, där det låg framför huset.

4

Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster, med bjälkramar.

5

Och runt omkring huset, utmed dess vägg, uppförde han en ytterbyggnad, som gick runt omkring husets väggar, både utmed tempelsalen och utmed koret; och han gjorde däri sidokamrar runt omkring.

6

Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var fem alnar bred, den mellersta sex alnar bred och den tredje sju alnar bred; ty han hade gjort avsatser på huset runt omkring utvändigt, för att icke behöva göra fästhål i husets väggar.

7

Och när huset uppfördes, byggdes det av sten som hade blivit färdighuggen vid stenbrottet; alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset, när det byggdes.

8

Dörren till mellersta sidokammaren hade sin plats på husets södra sida, och genom en trappgång kom man upp till den mellersta våningen, och från den mellersta våningen upp till den tredje.

9

Så byggde han huset och fullbordade det. Och han panelade huset med inläggningar och med cederplankor i rader.

10

Och i ytterbyggnaden utmed hela huset byggde han våningarna fem alnar höga; och den var fäst vid huset med cederbjälkar.

11

Och HERRENS ord kom till Salomo; han sade:

12

»Med detta hus som du nu bygger skall så ske: om du vandrar efter mina stadgar och gör efter mina rätter och håller alla mina bud och vandrar efter dem, så skall jag på dig uppfylla mitt ord, det som jag talade till din fader David:

13

jag skall bo mitt ibland Israels barn och skall icke övergiva mitt folk Israel.»

14

Så byggde nu Salomo huset och fullbordade det.

15

Han täckte husets väggar invändigt med bräder av cederträ. Från husets golv ända upp till takbjälkarna överklädde han det med trä invändigt; husets golv överklädde han med bräder av cypressträ.

16

Och han täckte de tjugu alnarna i det innersta av huset med bräder av cederträ, från golvet ända upp till bjälkarna; så inrättade han rummet därinne åt sig till ett kor: det allraheligaste.

17

Och fyrtio alnar mätte den del av huset, som utgjorde tempelsalen därframför.

18

Och innantill hade huset en beläggning av cederträ med utsirningar i form av gurkfrukter och blomsterband; alltsammans var där av cederträ, ingen sten syntes.

19

Och ett kor inredde han i det inre av huset för att där ställa HERRENS förbundsark.

20

Och framför koret, som var tjugu alnar långt, tjugu alnar brett och tjugu alnar högt, och som han överdrog med fint guld, satte han ett altare, överklätt med cederträ.

21

Och Salomo överdrog det inre av huset med fint guld. Och med kedjor av guld stängde han för koret; och jämväl detta överdrog han med guld.

22

Alltså överdrog han hela huset med guld, till dess att hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog ock med guld hela det altare som hörde till koret.

23

Och till koret gjorde han två keruber av olivträ. Den ena av dem var tio alnar hög;

24

och den kerubens ena vinge var fem alnar, och kerubens andra vinge var ock fem alnar, så att det var tio alnar från den ena vingspetsen till den andra.

25

Den andra keruben var ock tio alnar. Båda keruberna hade samma mått och samma form:

26

den ena keruben var tio alnar hög och likaså den andra keruben.

27

Och han ställde keruberna i de innersta av huset, och keruberna bredde ut sina vingar, så att den enas ena vinge rörde vid den ena väggen och den andra kerubens ena vinge rörde vid den andra väggen; och mitt i huset rörde deras båda andra vingar vid varandra.

28

Och han överdrog keruberna med guld.

29

Och alla husets väggar runt omkring utsirade han med snidverk i form av keruber, palmer och blomsterband; så både i det inre rummet och i det yttre.

30

Och husets golv överdrog han med guld; så både i det inre rummet och i det yttre.

31

För ingången till koret gjorde han dörrar av olivträ. Dörrinfattningen hade formen av en femkant.

32

Och de båda dörrarna av olivträ prydde han med utsirningar i form av keruber, palmer och blomsterband, och överdrog dem med guld; han lade ut guldet över keruberna och palmerna.

33

Likaså gjorde han för ingången till tempelsalen dörrposter av olivträ, i fyrkant,

34

och två dörrar av cypressträ, var dörr bestående av två dörrhalvor som kunde vridas.

35

Och han utsirade dem med keruber, palmer och blomsterband, och överdrog dem med guld, som lades jämnt över snidverken.

36

Vidare byggde han den inre förgårdsmuren av tre varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ.

37

I det fjärde året blev grunden lagd till HERRENS hus, i månaden Siv.

38

Och i det elfte året, månaden Bul, det är den åttonde månaden, var huset färdigt till alla sina delar alldeles såsom det skulle vara. Han byggde alltså därpå i sju år.

7 Första Konungaboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com