BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

12 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

13 Kapitlet

1

Och David rådförde sig med över- och underhövitsmännen, med alla furstarna.

2

Sedan sade David till Israels hela församling: »Om I så finnen för gott, och om detta är från HERREN, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och därjämte till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de hava sina utmarker, att de må församla sig till oss;

3

och låt oss flytta vår Guds ark till oss, ty i Sauls tid frågade vi icke efter den.»

4

Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket.

5

Så församlade då David hela Israel, från Sihor i Egypten ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat-Jearim.

6

Och David drog med hela Israel upp till Baala, det är Kirjat-Jearim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, HERRENS, ark, hans som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn.

7

Och de satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort ifrån Abinadabs hus; och Ussa och Ajo körde vagnen.

8

Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud av all makt, med sånger och med harpor, psaltare, pukor, cymbaler och trumpeter.

9

Men när de kommo till Kidonslogen, räckte Ussa ut sin hand för att fatta I arken, ty oxarna snavade.

10

Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken, slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud.

11

Men det gick David hårt till sinnes att HERREN så bhade brutit ned Ussa/b; och han kallade det stället bPeres-Ussa/b, såsom det heter ännu i dag.

12

Och David betogs av sådan fruktan för Gud på den dagen, att han sade: »Huru skulle jag töras låta föra Guds ark till mig?»

13

Därför lät David icke flytta in arken till sig i Davids stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus.

14

Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus, i tre månader; men HERREN välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som hörde honom till.

14 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com