BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

22 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

23 Kapitlet

1

Och när David blev gammal och levnadsmätt, gjorde han sin son Salomo till konung över Israel.

2

Och han församlade alla Israels furstar, så ock prästerna och leviterna.

3

Och leviterna blevo räknade, de nämligen som voro trettio år gamla eller därutöver; och deras antal, antalet av alla personer av mankön, utgjorde trettioåtta tusen.

4

»Av dessa», sade han, »skola tjugufyra tusen förestå sysslorna vid HERRENS hus, och sex tusen vara tillsyningsmän och domare;

5

fyra tusen skola vara dörrvaktare och fyra tusen skola lovsjunga HERREN till de instrumenter som jag har låtit göra för lovsången.»

6

Och David delade dem i avdelningar efter Levis söner, Gerson Kehat och Merari.

7

Till gersoniterna hörde Laedan och Simei.

8

Laedans söner voro Jehiel, huvudmannen, Setam och Joel, tillsammans tre.

9

Simeis söner voro Selomot, Hasiel och Haran, tillsammans tre. Dessa voro huvudmän för Laedans familjer.

10

Och Simeis söner voro Jahat, Sina, Jeus och Beria. Dessa voro Simeis söner, tillsammans fyra.

11

Jahat var huvudmannen, och Sisa var den andre. Men Jeus och Beria hade icke många barn; därför fingo de utgöra allenast en familj, en ordning.

12

Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, tillsammans fyra.

13

Amrams söner voro Aron och Mose. Och Aron blev jämte sina söner för evärdlig tid avskild till att helgas såsom höghelig, till att för evärdlig tid antända rökelse inför HERREN och göra tjänst inför honom och välsigna i hans namn.

14

Men gudsmannen Moses söner räknades till Levi stam.

15

Moses söner voro Gersom och Elieser.

16

Gersoms söner voro Sebuel, huvudmannen.

17

Och Eliesers söner voro Rehabja, huvudmannen. Elieser hade inga andra söner; men Rehabjas söner voro övermåttan talrika.

18

Jishars söner voro Selomit, huvudmannen.

19

Hebrons söner voro Jeria, huvudmannen, Amarja, den andre, Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde.

20

Ussiels söner voro Mika, huvudmannen, och Jissia, den andre.

21

Meraris söner voro Maheli och Musi. Mahelis söner voro Eleasar och Kis.

22

När Eleasar dog, lämnade han inga söner efter sig, utan allenast döttrar; men Kis' söner, deras fränder, togo dessa till hustrur.

23

Musis söner voro Maheli, Eder och Jeremot, tillsammans tre.

24

Dessa voro Levi barn, efter deras familjer, huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, de som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i HERRENS hus, nämligen de som voro tjugu år gamla eller därutöver.

25

Ty David sade: »HERREN, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem till evig tid;

26

därför behöva icke heller leviterna mer bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen därvid.»

27

(Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levi barn de som voro tjugu år gamla eller därutöver.)

28

De fingo i stället sin plats vid Arons söners sida för tjänstgöringen i HERRENS hus, i vad som rörde förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus,

29

vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det hopknådade mjölet, eller något mått och mål,

30

eller att var morgon göra tjänst genom att tacka och lova HERREN, och likaledes var afton,

31

eller att offra alla brännoffer åt HERREN på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal och såsom det var föreskrivet för dem, beständigt, inför HERRENS ansikte.

32

De skulle iakttaga vad som var att iakttaga vid uppenbarelsetältet och vid det heliga, vad Arons söner, deras bröder, hade att iakttaga vid tjänstgöringen i HERRENS hus.

24 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com