BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

11 Job

Job

Index

12 Kapitlet

1

Därefter tog Job till orda och sade:

2

Ja, visst ären I det rätta folket, och med eder kommer visheten att dö ut!

3

Dock, jämväl jag har förstånd så gott som I, icke står jag tillbaka för eder; ty vem är den som ej begriper slikt?

4

Så måste jag då vara ett åtlöje för min vän, jag som fick svar, så snart jag ropade till Gud; man ler åt en som är rättfärdig och ostrafflig!

5

Ja, med förakt ses olyckan av den som står säker; förakt väntar dem vilkas fötter vackla.

6

Men förhärjares hyddor åtnjuta frid, och trygghet få sådana som trotsa Gud, de som hava sin gud i sin hand.

7

Men fråga du boskapen, den må undervisa dig, och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig;

8

eller tala till jorden, hon må undervisa dig, fiskarna i havet må giva dig besked.

9

Vem kan icke lära genom allt detta att det är HERRENS hand som har gjort det?

10

I hans han är ju allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda.

11

Skall icke öra pröva orden, likasom munnen prövar matens smak?

12

Vishet tillkommer ju de gamle och förstånd dem som länge hava levat.

13

Hos Honom finnes vishet och makt, hos honom råd och förstånd.

14

Se, vad han river ned, det bygges ej upp; för den han spärrar inne kan ingen upplåta.

15

Han håller vattnen tillbaka -- se, se då bliver där torrt, han släpper dem lösa, då fördärva de landet.

16

Hos honom är kraft och klokhet, den förvillade och förvillaren äro båda i hans hand.

17

Rådsherrar utblottar han, han för dem i landsflykt, och domare gör han till dårar.

18

Han upplöser konungars välde och sätter fångbälte om deras höfter.

19

Präster utblottar han, han för dem i landsflykt, och de säkrast rotade kommer han på fall.

20

Välbetrodda män berövar han målet och avhänder de äldste deras insikt.

21

Han utgjuter förakt över furstar och lossar de starkes gördel.

22

Han blottar djupen, så att de ej höljas av mörker, dödsskuggan drager han fram i ljuset.

23

Han låter folkslag växa till -- och förgör dem; han utvidgar deras gränser, men för dem sedan bort.

24

Stamhövdingar i landet berövar han förståndet, han leder dem vilse i väglösa ödemarker.

25

De famla i mörkret och hava intet ljus, han kommer dem att ragla såsom druckna.

13 Job

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com