BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

8 Psaltaren

Psaltaren

Index

9 Kapitlet

1

För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David.

2

Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla dina under.

3

Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

4

Ty mina fiender vika tillbaka, de falla och förgås för ditt ansikte.

5

Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare.

6

Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen.

7

Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts.

8

Men HERREN tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms;

9

och han skall döma jordens krets med rättfärdighet, han skall skipa lag bland folken med rättvisa.

10

Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

11

Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

12

Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.

13

Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem; han har icke förgätit de betrycktas klagorop.

14

Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata mig, du som lyfter mig upp från dödens portar;

15

på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

16

Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad.

17

HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.

18

DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.

19

Ty icke för alltid skall den fattige vara förgäten, de betrycktas hopp skall ej varda om intet evinnerligen.

20

Stå upp, HERRE; låt icke människor få överhanden, låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte.

21

Låt, o HERRE, förskräckelse komma över dem; må hedningarna förnimma att de äro människor. Sela.

10 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com