BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

18 Psaltaren

Psaltaren

Index

19 Kapitlet

1

För sångmästaren; en psalm av David.

2

Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;

3

den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra;

4

det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.

5

De sträcka sig ut över hela jorden, och deras ord gå till världens ändar. Åt solen har han gjort en hydda i dem;

6

och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare, den fröjdar sig, såsom en hjälte, att löpa sin bana.

7

Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser, och intet är skylt för dess hetta.

8

HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

9

HERRENS befallningar äro rätta och giva glädje åt hjärtat; HERRENS bud är klart och upplyser ögonen.

10

HERRENS fruktan är ren och består evinnerligen; HERRENS rätter äro sanning, allasammans rättfärdiga.

11

De äro dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd; de äro sötare än honung, ja, än renaste honung.

12

Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.

13

Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

14

Bevara ock din tjänare för fräcka människor; låt dem icke få makt med mig, så bliver jag ostrafflig och varder fri ifrån svår överträdelse.

15

Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare.

20 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com