BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

36 Psaltaren

Psaltaren

Index

37 Kapitlet

1

Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

2

Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.

3

Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

4

och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

5

Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.

6

Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.

7

Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

8

Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.

9

Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

10

Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.

11

Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

12

Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;

13

men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.

14

De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.

15

Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.

16

Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.

17

Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men HERREN uppehåller de rättfärdiga.

18

HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.

19

De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.

20

Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna.

21

Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

22

Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.

23

Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.

24

Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.

25

Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.

26

Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

27

Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

28

Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

29

De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.

30

Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.

31

Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.

32

Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,

33

men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.

34

Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

35

Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.

36

Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.

37

Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.

38

Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.

39

Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

40

HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

38 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com