BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

38 Psaltaren

Psaltaren

Index

39 Kapitlet

1

För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David.

2

Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.»

3

Jag blev stum och tyst, jag teg i min sorg; man jag upprördes av smärta.

4

Mitt hjärta blev brinnande i mitt bröst: när jag begrundade, upptändes en eld i mig; jag talade med min tunga.

5

HERRE, lär mig betänka att jag måste få en ände, och vad som är mina dagars mått, så att jag förstår huru förgänglig jag är.

6

Se, såsom en handsbredd har du gjort mina dagars mått, och min livslängd är såsom intet inför dig; fåfänglighet allenast äro alla människor, huru säkra de än stå. Sela.

7

Såsom en drömbild allenast gå de fram, fåfänglighet allenast är deras ävlan; de samla tillhopa och veta icke vem som skall få det.

8

Och nu, vad förbidar jag, Herre? Till dig står mitt hopp.

9

Befria mig från alla mina överträdelser, låt mig icke bliva till smälek för dåren.

10

Jag tiger och upplåter icke min mun; ty det är du som har gjort det.

11

Vänd av ifrån mig din plåga; för din hands aga försmäktar jag.

12

Om du tuktar någon med näpst för missgärning, så är det ute med hans härlighet, såsom när mal krossas. Fåfänglighet allenast äro alla människor. Sela.

13

Hör min bön, o HERRE, och lyssna till mitt rop, tig icke vid mina tårar; ty jag är en främling i ditt hägn, en gäst såsom alla mina fäder.

14

Vänd ifrån mig din blick, så att jag får vederkvickas, innan jag går hädan och icke mer är till.

40 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com