BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

59 Psaltaren

Psaltaren

Index

60 Kapitlet

1

För sångmästaren, efter »Vittnesbördets lilja»; en sång, till att inläras; av David,

2

när han var i fejd med Aram-Naharaim och Aram-Soba, och Joab kom tillbaka och slog edoméerna i Saltdalen, tolv tusen man.

3

Gud, du har förkastat och förskingrat oss, du har varit vred; upprätta oss igen.

4

Du har kommit jorden att bäva och rämna; hela nu dess revor, ty den vacklar.

5

Du har låtit ditt folk se hårda ting, du har iskänkt åt oss rusande vin.

6

Men åt dem som frukta dig gav du ett baner, dit de kunde samla sig för att undfly bågen. Sela.

7

På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra oss.

8

Gud har talat i sin helgedom: »Jag skall triumfera, jag skall utskifta Sikem och skall avmäta Suckots dal.

9

Mitt är Gilead, och mitt är Manasse, Efraim är mitt huvuds värn, Juda min härskarstav;

10

Moab är mitt tvagningskärl, på Edom kastar jag min sko; höj jubelrop till min ära, du filistéernas land.»

11

Vem skall föra mig till den fasta staden, vem leder mig till Edom?

12

Har icke du, o Gud, förkastat oss, så att du ej drager ut med våra härar, o Gud?

13

Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.

14

Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; han skall förtrampa våra ovänner.

61 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com