BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

89 Psaltaren

Psaltaren

Index

90 Kapitlet

1

En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

2

Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

3

Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänden åter, I människors barn.»

4

Ty tusen år äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går; ja, de äro såsom en nattväkt.

5

Du sköljer dem bort; de äro såsom en sömn. Om morgonen likna de gräset som frodas;

6

det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkar det bort och förvissnar.

7

Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort.

8

Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.

9

Ja, alla våra dagar försvinna genom din förgrymmelse, vi lykta våra år såsom en suck.

10

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.

11

Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?

12

Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.

13

HERRE, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare.

14

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar.

15

Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka.

16

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.

17

Och HERRENS, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du.

91 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com