BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

90 Psaltaren

Psaltaren

Index

91 Kapitlet

1

Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

2

han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

3

Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar.

4

Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.

5

Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,

6

icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

7

Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig.

8

Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.

9

Ty du har sagt: »Du, HERRE, är mitt skygd», och du har gjort den Högste till din tillflykt.

10

Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda.

11

Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar.

12

De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.

13

Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar.

14

»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

15

Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

16

Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.»

92 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com