BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

9 Ordspråksboken

Ordspråksboken

Index

10 Kapitlet

1

Detta är Salomos ordspråk. En vis son gör sin fader glädje, men en dåraktig son är sin moders bedrövelse.

2

Ogudaktighetens skatter gagna till intet men rättfärdigheten räddar från döden.

3

HERREN lämnar ej den rättfärdiges hunger omättad, men de ogudaktigas lystnad avvisar han.

4

Fattig bliver den som arbetar med lat hand, men de idogas hand skaffar rikedom.

5

En förståndig son samlar om sommaren, men en vanartig son sover i skördetiden.

6

Välsignelser komma över den rättfärdiges huvud, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.

7

Den rättfärdiges åminnelse lever i välsignelse, men de ogudaktigas namn multnar bort.

8

Den som har ett vist hjärta tager emot tillsägelser, men den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.

9

Den som vandrar i ostrafflighet, han vandrar trygg, men den som går vrånga vägar, han bliver röjd.

10

Den som blinkar med ögonen, han kommer ont åstad, och den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.

11

Den rättfärdiges mun är en livets källa, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.

12

Hat uppväcker trätor, men kärlek skyler allt som är brutet.

13

På den förståndiges läppar finner man vishet, men till den oförståndiges rygg hör ris.

14

De visa gömma på sin kunskap, men den oförnuftiges mun är en överhängande olycka.

15

Den rikes skatter äro honom en fast stad, men de armas fattigdom är deras olycka.

16

Den rättfärdiges förvärv bliver honom till liv; den ogudaktiges vinning bliver honom till synd.

17

Att taga vara på tuktan är vägen till livet, men den som ej aktar på tillrättavisning, han far vilse.

18

Den som gömmer på hat är en lögnare med sina läppar, och den som utsprider förtal, han är en dåre.

19

Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.

20

Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, men de ogudaktigas förstånd är föga värt.

21

Den rättfärdiges läppar vederkvicka många, men de oförnuftiga dö genom brist på förstånd.

22

Det är HERRENS välsignelse som giver rikedom, och egen möda lägger intet därtill

23

Dårens fröjd är att öva skändlighet, men den förståndiges är att vara vis.

24

Vad den ogudaktige fruktar, det vederfares honom, och vad de rättfärdiga önska, del varder dem givet.

25

När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.

26

Såsom syra för tänderna och såsom rök för ögonen, så är den late för den som har sänt honom åstad.

27

HERRENS fruktan förlänger livet men de ogudaktigas år varda förkortade.

28

De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet.

29

HERRENS vägar äro den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmännen.

30

Den rättfärdige skall aldrig vackla men de ogudaktiga skola icke förbliva boende i landet.

31

Den rättfärdiges mun bär vishet såsom frukt, men en vrång tunga bliver utrotad.

32

Den rättfärdiges läppar förstå vad välbehagligt är, men de ogudaktigas mun är idel vrånghet.

11 Ordspråksboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com