BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

17 Ordspråksboken

Ordspråksboken

Index

18 Kapitlet

1

Den egensinnige följer sin egen lystnad, med all makt söker han strid.

2

Dåren frågar ej efter förstånd, allenast efter att få lägga fram vad han har i hjärtat.

3

Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek.

4

Orden i en mans mun äro såsom ett djupt vatten, såsom en flödande bäck, en vishetens källa.

5

Att vara partisk för den skyldige är icke tillbörligt ej heller att vränga rätten för den oskyldige.

6

Dårens läppar komma med kiv, och hans mun ropar efter slag.

7

Dårens mun är honom själv till olycka, och hans läppar äro en snara hans liv.

8

Örontasslarens ord äro såsom läckerbitar och tränga ned till hjärtats innandömen.

9

Den som är försumlig i sitt arbete, han är allaredan en broder till rövaren.

10

HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

11

Den rikes skatter äro honom en fast stad, höga murar likna de, i hans inbillning.

12

Före fall går högmod i mannens hjärta, och ödmjukhet går före ära.

13

Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam.

14

Mod uppehåller mannen i hans svaghet; men ett brutet mod, vem kan bära det?

15

Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och de visas öron söka kunskap.

16

Gåvor öppna väg för en människa och föra henne fram inför de store.

17

Den som först lägger fram sin sak har rätt; sedan kommer vederparten och uppdagar huru det är.

18

Lottkastning gör en ände på trätor, den skiljer mellan mäktiga män.

19

En förorättad broder är svårare att vinna än en fast stad, och trätor äro såsom bommar för ett slott.

20

Av sin muns frukt får envar sin buk mättad, han varder mättad av sina läppars gröda.

21

Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt.

22

Den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av HERREN.

23

Bönfallande är den fattiges tal, men den rike svarar med hårda ord.

24

Den som ävlas att få vänner, han kommer i olycka; men vänner finnas, mer trogna än en broder.

19 Ordspråksboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com