BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

20 Ordspråksboken

Ordspråksboken

Index

21 Kapitlet

1

Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill.

2

Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan.

3

Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer.

4

Stolta ögon och högmodigt hjärta -- de ogudaktigas lykta är dem till synd.

5

Den idoges omtanke leder allenast till vinning, men all fikenhet allenast till förlust.

6

De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de äro en försvinnande dunst och hasta till döden.

7

De ogudaktigas övervåld bortrycker dem själva, eftersom de icke vilja göra vad rätt är.

8

En oärlig mans väg är idel vrånghet, men en rättskaffens man handla redligt

9

Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna.

10

Den ogudaktiges själ har lust till det onda; hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.

11

Straffar man bespottaren, så bliver den fåkunnige vis: och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap.

12

Den Rättfärdige giver akt på den ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i olycka.

13

Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.

14

En hemlig gåva stillar vrede och en skänk i lönndom våldsammaste förbittring.

15

Det är den rättfärdiges glädje att rätt skipa, men det är ogärningsmännens skräck.

16

Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.

17

Den som älskar glada dagar varder fattig; den som älskar vin och olja bliver icke rik.

18

Den ogudaktige varder given såsom lösepenning för den rättfärdige, och den trolöse sättes i de redligas ställe.

19

Bättre är att bo i ett öde land än med en trätgirig och besvärlig kvinna.

20

Dyrbara skatter och salvor har den vise i sin boning, men en dåraktig människa förslösar sitt gods.

21

Den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära.

22

En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ned det fäste som var dess förtröstan.

23

Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd.

24

Bespottare må den kallas, som är fräck och övermodig, den som far fram med fräck förmätenhet.

25

Den lates begärelse för honom till döden, i det att hans händer icke vilja arbeta.

26

Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

27

De ogudaktigas offer är en styggelse; mycket mer, när det frambäres i skändligt uppsåt.

28

Ett lögnaktigt vittne skall förgås; men en man som hör på får allt framgent tala.

29

En ogudaktig man uppträder fräckt; men den redlige vandrar sina vägar ståndaktigt.

30

Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN.

31

Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer.

22 Ordspråksboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com