BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

23 Ordspråksboken

Ordspråksboken

Index

24 Kapitlet

1

Avundas icke onda människor, och hav ingen lust till att vara med dem.

2

Ty på övervåld tänka deras hjärtan, och deras läppar tala olycka.

3

Genom vishet varder ett hus uppbyggt, och genom förstånd hålles det vid makt.

4

Genom klokhet bliva kamrarna fyllda med allt vad dyrbart och ljuvligt är.

5

En vis man är stark, och en man med förstånd är väldig i kraft.

6

Ja, med rådklokhet skall man föra krig, och där de rådvisa äro många, där går det väl.

7

Sällsynt korall är visheten för den oförnuftige, i porten kan han icke upplåta sin mun.

8

Den som tänker ut onda anslag, honom må man kalla en ränksmidare.

9

Ett oförnuftigt påfund är synden, och bespottaren är en styggelse för människor.

10

Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft.

11

Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stappla till avrättsplatsen.

12

Om du säger: »Se, vi visste det icke», så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

13

Ät honung, min son, ty det är gott, och självrunnen honung är söt för din mun.

14

Lik sådan må du räkna visheten för din själ. Om du finner henne, så har du en framtid, och ditt hopp varder då icke om intet.

15

Lura icke, du ogudaktige, på den rättfärdiges boning, öva intet våld mot hans vilostad.

16

Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända olyckan.

17

Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända,

18

på det att HERREN ej må se det med misshag och flytta sin vrede ifrån honom.

19

Harmas icke över de onda, avundas icke de ogudaktiga.

20

Ty den som är ond har ingen framtid; de ogudaktigas lampa skall slockna ut.

21

Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän.

22

Ty plötsligt skall ofärd komma över dem, och vem vet när deras år få en olycklig ände? ----

23

Dessa ord äro ock av visa män. Att hava anseende till personen, när man dömer, är icke tillbörligt.

24

Den som säger till den skyldige: »Du är oskyldig», honom skola folk förbanna, honom skola folkslag önska ofärd.

25

Men dem som skipa rättvisa skall det gå väl, och över dem skall komma välsignelse av vad gott är.

26

En kyss på läpparna är det, när någon giver ett rätt svar.

27

Fullborda ditt arbete på marken, gör allting redo åt dig på åkern; sedan må du bygga dig bo.

28

Bär icke vittnesbörd mot din nästa utan sak; icke vill du bedraga med dina läppar?

29

Säg icke: »Såsom han gjorde mot mig vill jag göra mot honom, jag vill vedergälla mannen efter hans gärningar.»

30

Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård.

31

Och se, den var alldeles full av ogräs, dess mark var övertäckt av nässlor, och dess stenmur låg nedriven.

32

Och jag betraktade det och aktade därpå, jag såg det och tog varning därav.

33

Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg ännu litet händerna i kors för att vila,

34

så skall fattigdomen komma farande över dig, och armodet såsom en väpnad man.

25 Ordspråksboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com