BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

28 Ordspråksboken

Ordspråksboken

Index

29 Kapitlet

1

Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

2

När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket.

3

Den som älskar vishet gör sin fader glädje; men den som giver sig i sällskap med skökor förstör vad han äger.

4

Genom rättvisa håller en konung sitt land vid makt; men den som utpressar gärder, har fördärvar det.

5

Den man som smickrar sin nästa han breder ut ett nät för han fötter.

6

En ond människas överträdelse bliver henne en snara, men den rättfärdige får jubla och glädjas.

7

Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår intet.

8

Bespottare uppvigla staden, men visa män stilla vreden.

9

När en vis man vill gå till rätta med en oförnuftig man, då vredgas denne eller ler, och har ingen ro.

10

De blodgiriga hata den som är ostrafflig, men de redliga söka skydda hans liv.

11

Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut.

12

Den furste som aktar på lögnaktigt tal, hans tjänare äro alla ogudaktiga.

13

Den fattige och förtryckaren få leva jämte varandra; av HERREN få bådas ögon sitt ljus.

14

Den konung som dömer de armas rätt. hans tron skall bestå evinnerligen.

15

Ris och tillrättavisning giver vishet, men ett oupptuktat barn drager skam över sin moder.

16

Där de ogudaktiga växa till, där växer överträdelsen till, men de rättfärdiga skola se deras fall med lust.

17

Tukta din son, så skall han bliva dig till hugnad och giva ljuvlig spis åt din själ.

18

Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.

19

Med ord kan man icke tukta en tjänare ty om han än förstår, så rättar han sig icke därefter.

20

Ser du en man som är snar till att tala, det är mer hopp om en dåre än om honom.

21

Om någon är för efterlåten mot sin tjänare i hans ungdom, så visar denne honom på sistone förakt.

22

En snarsticken man uppväcker träta, och den som lätt förtörnas begår ofta överträdelse.

23

En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.

24

Den som skiftar rov med en tjuv hatar sitt eget liv; när han hör edsförpliktelsen, yppar han intet.

25

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.

26

Många söka en furstes ynnest, men av HERREN får var och en sin rätt.

27

En orättfärdig man är en styggelse för de rättfärdiga, och den som vandrar i redlighet är en styggelse för den ogudaktige.

30 Ordspråksboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com