BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

7 Hosea

Hosea

Index

8 Kapitlet

1

Sätt basunen för din mun! »Såsom en örn kommer fienden över HERRENS hus, eftersom de hava överträtt mitt förbund och avfallit från min lag.

2

De ropa till mig: »Min Gud! Vi känna dig, vi av Israel.»

3

Men eftersom Israel har förkastat vad gott är, skall fienden jaga honom.

4

Själva valde de sig konungar, som icke kommo från mig; de tillsatte furstar, utan att jag fick veta något därom av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar, ty det skulle ju förstöras.

5

En styggelse är din kalv, Samarien! Min vrede är upptänd mot dessa människor; huru länge skola de kunna undgå straff?

6

Från Israel har ju kalven kommit; en konstarbetare har gjort honom, och en gud är han icke. Nej, Samariens kalv skall bliva krossad till smulor.

7

Ty vind så de, och storm skola de skörda. Säd skola de icke få, deras gröda skall icke giva någon föda, och giver den någon, skola främlingar uppsluka den.

8

Uppslukad varder Israel! Redan aktas de bland hedningarna såsom ett värdelöst ting.

9

Ty väl hava de dragit åstad upp till Assur, lika vildåsnor som gå sin egen väg, ja, väl vill Efraim köpslå om älskog;

10

men huru de än köpslå bland hedningarna, skall jag dock nu tränga dem tillhopa och låta dem begynna en tid av ringhet, under överkonungens förtryck.

11

Eftersom Efraim har gjort sig så många altaren till synd, skola ock hans altaren bliva honom till synd.

12

Om jag än skriver mina lagar för honom i tiotusental, så räknas de ju dock för en främlings lagar.

13

Såsom slaktoffergåvor åt mig offrar man kött som man sedan äter upp; HERREN har intet behag till sådana. Nu kommer han ihåg deras missgärning och hemsöker deras synder; till Egypten skola de få vända tillbaka.

14

Och eftersom Israel har förgätit sin skapare och byggt sig palatser, och eftersom Juda har uppfört så många befästa städer, skall jag sända en eld mot hans städer, och den skall förtära palatsen i dem.

9 Hosea

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com