BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

28 Matteus

Evangelium enligt Markus

Index

1 Kapitlet

1

Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.

2

Så är skrivet hos profeten Esaias: »Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.

3

Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'»

4

I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.

5

Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

6

Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.

7

Och han predikade och sade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skorem.

8

Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig ande.»

9

Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.

10

Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom.

11

Och en röst kom från himmelen: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.»

12

Strax därefter förde Anden honom ut i öknen.

13

Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan och levde bland vilddjuren; och änglarna betjänade honom.

14

Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium

15

och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.»

16

När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.

17

Och Jesus sade till dem: »Följen mig, så skall jag göra eder till människofiskare.»

18

Strax lämnade de näten och följde honom.

19

När han hade gått litet längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de sutto i båten, också de, och ordnade sina nät.

20

Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin fader Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.

21

Sedan begåvo de sig in i Kapernaum; och strax, på sabbaten, gick han in i synagogan och undervisade.

22

Och folket häpnade över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom de skriftlärde.

23

Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt av en oren ande. Denne ropade

24

och sade: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.»

25

Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: »Tig, och far ut ur honom.»

26

Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med hög röst och for ut ur honom.

27

Och alla häpnade, så att de begynte fråga varandra och säga: »Vad är detta? Det är ju en ny lära, med makt och myndighet. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyda honom.»

28

Och ryktet om honom gick strax ut överallt i hela den kringliggande trakten av Galileen.

29

Och strax då de hade kommit ut ur synagogan, begåvo de sig med Jakob och Johannes till Simons och Andreas' hus.

30

Men Simons svärmoder låg sjuk i feber, och de talade strax med honom om henne.

31

Då gick han fram och tog henne vid handen och reste upp henne; och febern lämnade henne, och hon betjänade dem.

32

Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, förde man till honom alla som voro sjuka eller besatta;

33

och hela staden var församlad utanför dörren.

34

Och han botade många som ledo av olika slags sjukdomar; och han drev ut många onda andar, men tillstadde icke de onda andarna att tala, eftersom de kände honom.

35

Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.

36

Men Simon och de som voro med honom skyndade efter honom.

37

Och när de funno honom, sade de till honom: »Alla fråga efter dig.»

38

Då sade han till dem: »Låt oss draga bort åt annat håll, till de närmaste småstäderna, för att jag också där må predika; ty därför har jag begivit mig ut.»

39

Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna.

40

Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»

41

Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sade till honom: »Jag vill; bliv ren.»

42

Och strax vek spetälskan ifrån honom, och han blev ren.

43

Sedan vände Jesus strax bort honom med stränga ord

44

och sade till honom: »Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»

45

Men när han kom ut, begynte han ivrigt förkunna och utsprida vad som hade skett, så att Jesus icke mer kunde öppet gå in i någon stad, utan måste hålla sig ute i öde trakter; och dit kom man till honom från alla håll.

2 Markus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com