BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

15 Markus

Evangelium enligt Markus

Index

16 Kapitlet

1

Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för att sedan gå åstad och smörja honom.

2

Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till graven, redan vid soluppgången.

3

Och de sade till varandra: »Vem skall åt oss vältra bort stenen från ingången till graven?»

4

Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var bortvältrad. Den var nämligen mycket stor.

5

Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo förskräckta.

6

Men han sade till dem: »Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.

7

Men gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: 'Han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom, såsom han bar sagt eder.'»

8

Då gingo de ut och flydde bort ifrån graven, ty bävan och bestörtning hade kommit över dem. Och i sin fruktan sade de intet till någon.

9

Men efter sin uppståndelse visade han sig på första veckodagens morgon först för Maria från Magdala, ur vilken han hade drivit ut sju onda andar.

10

Hon gick då och omtalade det för dem som hade följt med honom, och som nu sörjde och gräto.

11

Men när dessa hörde sägas att han levde och hade blivit sedd av henne, trodde de det icke.

12

Därefter uppenbarade han sig i en annan skepnad för två av dem, medan de voro stadda på vandring utåt landsbygden.

13

Också dessa gingo bort och omtalade det för de andra; men icke heller dem trodde man.

14

Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden.

15

Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.

16

Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd.

17

Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

18

ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.»

19

Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

20

Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.

1 Lukas

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com