BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

13 Romarna

Paulus' brev till romarna

Index

14 Kapitlet

1

Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

2

Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden.

3

Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom,

4

och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående.

5

Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.

6

Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

7

Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.

8

Leva vi, så leva vi för Herren; dö vi, så dö vi för Herren. Evad vi leva eller dö, höra vi alltså Herren till.

9

Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.

10

Men du, varför dömer du din broder? Och du åter, varför föraktar du din broder? Vi skola ju alla en gång stå inför Guds domstol.

11

Ty det är skrivet: »Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud.»

12

Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.

13

Låtom oss därför icke mer döma varandra. Dömen hellre så, att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som bliver honom till fall.

14

Jag vet väl och är i Herren Jesus viss om att intet i sig självt är orent; allenast om någon håller något för orent, så är det för honom orent.

15

Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du icke mer i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för.

16

Låten alltså icke det goda som I haven fått bliva utsatt för smädelse.

17

Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

18

Den som häri tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.

19

Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

20

Bryt icke för mats skull ned Guds verk. Väl är allting rent, men om ätandet för någon är en stötesten, så bliver det för den människan till ondo;

21

du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten.

22

Den tro du har må du hava för dig själv inför Gud. Salig är den som icke måste döma sig själv, när det gäller något som han har prövat vara rätt.

23

Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det icke sker av tro. Ty allt som icke sker av tro, det är synd.

15 Romarna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com