BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

10 Första Korintierna

Paulus' första brev till korintierna

Index

11 Kapitlet

1

Varen I mina efterföljare, såsom jag är Kristi. Paulus' första brev till korintierna, 11 Kapitlet Kvinnan må icke vid gudstjänsten uppträda med ohöljt huvud. Herrens måltid må icke hållas på ovärdigt sätt.

2

Jag prisar eder för det att I i alla stycken haven mig i minne och hållen fast vid mina lärdomar, såsom de äro eder givna av mig.

3

Men jag vill att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud.

4

Var och en man som har sitt huvud betäckt, när han beder eller profeterar, han vanärar sitt huvud.

5

Men var kvinna som beder eller profeterar med ohöljt huvud, hon vanärar sitt huvud, ty det är då alldeles som om hon hade sitt hår avrakat.

6

Om en kvinna icke vill hölja sig, så kan hon lika väl låta skära av sitt hår; men eftersom det är en skam för en kvinna att låta skära av sitt hår eller att låta raka av det, så må hon hölja sig.

7

En man är icke pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans härlighet, då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet.

8

Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen.

9

Icke heller skapades mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull.

10

Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en »makt», för änglarnas skull.

11

Dock är det i Herren så, att varken kvinnan är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan.

12

Ty såsom kvinnan är av mannen, så är ock mannen genom kvinnan; men alltsammans är av Gud. --

13

Dömen själva: höves det en kvinnan att ohöljd bedja till Gud?

14

Lär icke själva naturen eder att det länder en man till vanheder, om han har långt hår,

15

men att det länder en kvinna till ära, om hon har långt hår? Håret är ju henne givet såsom slöja.

16

Om nu likväl någon vill vara genstridig, så mån han veta att vi för vår del icke hava en sådan sedvänja, ej heller andra Guds församlingar.

17

Detta bjuder jag eder nu. Men vad jag icke kan prisa är att I kommen tillsammans, icke till förbättring, utan till försämring.

18

Ty först och främst hör jag sägas att vid edra församlingsmöten söndringar yppa sig bland eder. Och till en del tror jag att så är.

19

Ty partier måste ju finnas bland eder, för att det skall bliva uppenbart vilka bland eder som hålla provet.

20

När I alltså kommen tillsammans med varandra, kan ingen Herrens måltid hållas;

21

ty vid måltiden tager var och en i förväg själv den mat han har medfört, och så får den ene hungra, medan den andre får för mycket.

22

Haven I då icke edra hem, där I kunnen äta ock dricka? Eller är det så, att I förakten Guds församling och viljen komma dem att blygas, som intet hava? Vad skall jag då säga till eder? Skall jag prisa eder? Nej, i detta stycke prisar jag eder icke.

23

Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd

24

och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse.»

25

Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.»

26

Ty så ofta I äten detta bröd och dricken kalken, förkunnen I Herrens död, till dess att han kommer.

27

Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens lekamen och blod.

28

Pröve då människan sig själv, och äte så av brödet och dricke av kalken.

29

Ty den som äter och dricker, utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig.

30

Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade.

31

Om vi ginge till doms med oss själva, så bleve vi icke dömda.

32

Men då vi nu bliva dömda, så är detta en Herrens tuktan, som drabbar oss, för att vi icke skola bliva fördömda tillika med världen.

33

Alltså, mina bröder, när I kommen tillsammans för att hålla måltid, så vänten på varandra.

34

Om någon är hungrig, då må han äta hemma, så att eder sammankomst icke bliver eder till en dom. Om det övriga skall jag förordna, när jag kommer.

12 Första Korintierna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com