BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

12 Första Korintierna

Paulus' första brev till korintierna

Index

13 Kapitlet

1

Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.

2

Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.

3

Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn.

4

Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.

5

Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.

6

Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.

7

Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

8

Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna.

9

Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk;

10

men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.

11

När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var.

12

Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

13

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

14 Första Korintierna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com