BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

4 Kolosserna

Paulus' första brev till tessalonikerna

Index

1 Kapitlet

1

Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med eder.

2

Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner.

3

Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

4

Vi veta ju, käre bröder, i Guds älskade, huru det var, när I bleven utvalda:

5

vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

6

Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.

7

Så bleven I själva ett föredöme för alla de troende i Macedonien och Akaja.

8

Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut; icke allenast i Macedonien och Akaja, utan allestädes har eder tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del icke behöva tala något därom.

9

Ty själva förkunna de om oss, med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos eder, och huru I från avgudarna omvänden eder till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden,

10

och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

2 Första Tessalonikerna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com