BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

2 Första Tessalonikerna

Paulus' första brev till tessalonikerna

Index

3 Kapitlet

1

Därför, när vi icke mer kunde uthärda, beslöto vi att stanna ensamma kvar i Aten,

2

och sände åstad Timoteus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus, för att han skulle styrka och uppmuntra eder i eder tro,

3

så att ingen bleve vacklande under dessa lidanden. Ty I veten själva att sådana äro oss förelagda.

4

Redan när vi voro hos eder, sade vi ju eder förut att vi skulle komma att utstå lidanden. Så har nu ock skett, det veten I.

5

Det var också därför som jag sände honom åstad, när jag icke mer kunde uthärda; ty jag ville veta något om eder tro, eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat eder, att vårt arbete skulle bliva utan frukt.

6

Men nu, då Timoteus har kommit till oss från eder och förkunnat för oss det glada budskapet om eder tro och kärlek, och sagt oss att I alltjämt haven oss i god hågkomst, och att I längten efter att se oss, likasom vi längta efter eder,

7

nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.

8

Ty nu leva vi, eftersom I stån fasta i Herren.

9

Ja, huru skola vi nog kunna tacka Gud för eder, till gengäld för all den glädje som vi genom eder hava inför vår Gud?

10

Natt och dag är det vår innerligaste bön, att vi må få se edra ansikten och avhjälpa vad som kan brista i eder tro.

11

Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till eder.

12

Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,

13

så att edra hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse, när han kommer med alla sina heliga.

4 Första Tessalonikerna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com