BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

4 Första Tessalonikerna

Paulus' första brev till tessalonikerna

Index

5 Kapitlet

1

Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder.

2

Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.

3

Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

4

Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;

5

I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till;

6

låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.

7

De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten;

8

men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm.

9

Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus,

10

som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade.

11

Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

12

Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder.

13

Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes.

14

Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

15

Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

16

Varen alltid glada.

17

Bedjen oavlåtligen.

18

Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.

19

Utsläcken icke Anden,

20

förakten icke profetisk tal,

21

men pröven allt, behållen vad gott är,

22

avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

23

Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

24

Trofast är han som kallar eder; han skall ock utföra sitt verk.

25

Käre bröder, bedjen för oss.

26

Hälsen alla bröderna med en helig kyss.

27

Jag besvär eder vid Herren att låta uppläsa detta brev för alla bröderna.

28

Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

1 Andra Tessalonikerna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com