BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

1 Andra Tessalonikerna

Paulus' andra brev till tessalonikerna

Index

2 Kapitlet

1

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

2

att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

3

Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,

4

vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

5

Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder?

6

Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

7

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

8

Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

9

honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under

10

och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

11

Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,

12

för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

13

Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

14

Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.

15

Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

16

Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,

17

han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

3 Andra Tessalonikerna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com