BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

2 Första Timoteus

Paulus' första brev till Timoteus

Index

3 Kapitlet

1

Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.

2

En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,

3

icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

4

Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;

5

ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?

6

Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.

7

Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.

8

Församlingstjänarna böra likaledes skicka sig värdigt, icke vara tvetaliga, icke benägna för mycket vindrickande, icke snikna efter slem vinning;

9

de böra äga trons hemlighet i ett rent samvete.

10

Men också dessa skola först prövas; därefter må de, om de befinnas oförvitliga, få tjäna församlingen.

11

Är det kvinnor, så böra dessa likaledes skicka sig värdigt, icke gå omkring med förtal, men vara nyktra och trogna i allt.

12

En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man; han skall hålla god ordning på sina barn och väl förestå sitt hus.

13

Ty de som hava väl skött en församlingstjänares syssla, de vinna en aktad ställning och kunna i tron, den tro de hava i Kristus Jesus, uppträda med mycken frimodighet.

14

Detta skriver jag till dig, fastän jag hoppas att snart få komma till dig.

15

Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.

16

Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

4 Första Timoteus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com