BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

2 Andra Timoteus

Paulus' andra brev till Timoteus

Index

3 Kapitlet

1

Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma.

2

Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

3

kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,

4

förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud,

5

de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

6

Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda begärelser,

7

kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen.

8

Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män emot sanningen; de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne och icke hålla provet i fråga om tron.

9

Men de skola icke tillstädjas att gå längre, ty deras galenskap skall bliva uppenbar för alla, såsom det skedde med de männens.

10

Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

11

under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig.

12

Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse.

13

Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

14

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det,

15

och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus.

16

All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,

17

så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

4 Andra Timoteus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com