BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

3 Johannes' första brev

Johannes' första brev

Index

4 Kapitlet

1

Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.

2

Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;

3

men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.

4

I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är i eder är större än den som är i världen.

5

De äro av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

6

Vi åter äro av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känna vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

7

Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.

8

Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.

9

Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom honom.

10

Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

11

Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga att älska varandra.

12

Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.

13

Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.

14

Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare.

15

Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.

16

Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom.

17

Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.

18

Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.

19

Vi älska, därför att han först har älskat oss.

20

Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett.

21

Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.

5 Johannes' första brev

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com