BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

4 Jakobs' brev

Jakobs' brev

Index

5 Kapitlet

1

Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder.

2

Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal;

3

edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött. I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna.

4

Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.

5

I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar; I haven gött eder av hjärtans lust »på eder slaktedag».

6

I haven dömt den rättfärdige skyldig och haven dräpt honom; han står eder icke emot.

7

Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.

8

Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.

9

Sucken icke mot varandra, mina bröder, på det att I icke mån bliva dömda. Se, domaren står för dörren.

10

Mina bröder, tagen profeterna, som talade i Herrens namn, till edert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod.

11

Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken utgång Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig.

12

Men framför allt, mina bröder, svärjen icke, varken vid himmelen eller vid jorden, ej heller vid något annat, utan låten edert »ja» vara »ja», och edert »nej» vara »nej», så att I icke hemfallen under dom.

13

Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

14

Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

15

Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.

16

Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

17

Elias var en människa, med samma natur som vi. Han bad en bön att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader;

18

åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin frukt.

19

Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,

20

så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en myckenhet av synder.

1 Judas' brev

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com