BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

21 Johannes' uppenbarelse

Johannes' uppenbarelse

Index

22 Kapitlet

1

Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron

2

och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken.

3

Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom

4

och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på deras pannor.

5

Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.

6

Och han sade till mig: »Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske.

7

Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som stå i denna bok.»

8

Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta.

9

Men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja.»

10

Och han sade till mig: »Göm icke under något insegel de profetians ord som stå i denna bok; ty tiden är nära.

11

Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig.

12

Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro.

13

Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

14

Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

15

Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.»

16

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

17

Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

18

För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.

19

Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.»

20

Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus!

21

Herren Jesu nåd vare med alla.

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com