HTML Bible
Index
Frames

BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

Läsa bibeln inne En År

Januari Februari Marschen April
Maj Juni Juli Augusti
September Oktober November December

Januari

Dag

Läsande

Januari 1

Genesis 1, 2, 3

Januari 2

Genesis 4, 5, 6

Januari 3

Genesis 7, 8, 9

Januari 4

Genesis 10, 11, 12, 13

Januari 5

Genesis 14, 15, 16, 17

Januari 6

Genesis 18, 19

Januari 7

Genesis 20, 21, 22, 23

Januari 8

Genesis 24

Januari 9

Genesis 25, 26

Januari 10

Genesis 27, 28, 29

Januari 11

Genesis 30, 31

Januari 12

Genesis 32, 33, 34

Januari 13

Genesis 35, 36

Januari 14

Genesis 37, 38, 39

Januari 15

Genesis 40, 41

Januari 16

Genesis 42, 43, 44

Januari 17

Genesis 45, 46

Januari 18

Genesis 47, 48, 49, 50

Januari 19

Exodus 1, 2, 3

Januari 20

Exodus 4, 5, 6

Januari 21

Exodus 7, 8, 9

Januari 22

Exodus 10, 11, 12

Januari 23

Exodus 13, 14, 15

Januari 24

Exodus 16, 17, 18

Januari 25

Exodus 19, 20, 21

Januari 26

Exodus 22, 23, 24

Januari 27

Exodus 25, 26, 27

Januari 28

Exodus 28, 29

Januari 29

Exodus 30, 31

Januari 30

Exodus 32, 33, 34

Januari 31

Exodus 35, 36, 37

Februari

Dag

Läsande

Februari 1

Exodus 38, 39, 40

Februari 2

Leviticus 1, 2, 3

Februari 3

Leviticus 4, 5, 6

Februari 4

Leviticus 7, 8, 9

Februari 5

Leviticus 10, 11, 12

Februari 6

Leviticus 13, 14

Februari 7

Leviticus 15, 16

Februari 8

Leviticus 17, 18, 19

Februari 9

Leviticus 20, 21, 22

Februari 10

Leviticus 23, 24

Februari 11

Leviticus 25, 26, 27

Februari 12

Numeri 1, 2

Februari 13

Numeri 3, 4

Februari 14

Numeri 5, 6

Februari 15

Numeri 7, 8

Februari 16

Numeri 9, 10

Februari 17

Numeri 11, 12

Februari 18

Numeri 13, 14

Februari 19

Numeri 15, 16, 17

Februari 20

Numeri 18, 19, 20

Februari 21

Numeri 21, 22

Februari 22

Numeri 23, 24, 25

Februari 23

Numeri 26, 27

Februari 24

Numeri 28, 29, 30

Februari 25

Numeri 31, 32

Februari 26

Numeri 33, 34

Februari 27

Numeri 35, 36, Deuteronomium 1

Februari 28

Deuteronomium 2, 3

Marschen

Dag

Läsande

Marschen 1

Deuteronomium 4, 5, 6

Marschen 2

Deuteronomium 7, 8, 9

Marschen 3

Deuteronomium 10, 11, 12

Marschen 4

Deuteronomium 13, 14, 15, 16

Marschen 5

Deuteronomium 17, 18, 19, 20

Marschen 6

Deuteronomium 21, 22, 23

Marschen 7

Deuteronomium 24, 25, 26, 27

Marschen 8

Deuteronomium 28, 29

Marschen 9

Deuteronomium 30, 31

Marschen 10

Deuteronomium 32, 33, 34, Josua 1

Marschen 11

Josua 2, 3, 4, 5

Marschen 12

Josua 6, 7, 8

Marschen 13

Josua 9, 10, 11

Marschen 14

Josua 12, 13, 14

Marschen 15

Josua 15, 16, 17

Marschen 16

Josua 18, 19, 20

Marschen 17

Josua 21, 22

Marschen 18

Josua 23, 24, Domarboken 1

Marschen 19

Domarboken 2, 3, 4

Marschen 20

Domarboken 5, 6, 7

Marschen 21

Domarboken 8, 9

Marschen 22

Domarboken 10, 11, 12

Marschen 23

Domarboken 13, 14, 15, 16

Marschen 24

Domarboken 17, 18, 19

Marschen 25

Domarboken 20, 21

Marschen 26

Rut 1, 2, 3, 4

Marschen 27

Första Samuelsboken 1, 2, 3

Marschen 28

Första Samuelsboken 4, 5, 6, 7

Marschen 29

Första Samuelsboken 8, 9, 10, 11

Marschen 30

Första Samuelsboken 12, 13, 14

Marschen 31

Första Samuelsboken 15, 16

April

Dag

Läsande

April 1

Första Samuelsboken 17, 18, 19

April 2

Första Samuelsboken 20, 21, 22

April 3

Första Samuelsboken 23, 24, 25

April 4

Första Samuelsboken 26, 27, 28, 29

April 5

Första Samuelsboken 30, 31, Andra Samuelsboken 1, 2

April 6

Andra Samuelsboken 3, 4, 5

April 7

Andra Samuelsboken 6, 7, 8, 9, 10

April 8

Andra Samuelsboken 11, 12

April 9

Andra Samuelsboken 13, 14, 15

April 10

Andra Samuelsboken 16, 17, 18

April 11

Andra Samuelsboken 19, 20, 21

April 12

Andra Samuelsboken 22, 23

April 13

Andra Samuelsboken 24, Första Konungaboken 1

April 14

Första Konungaboken 2, 3

April 15

Första Konungaboken 4, 5, 6

April 16

Första Konungaboken 7, 8

April 17

Första Konungaboken 9, 10

April 18

Första Konungaboken 11, 12

April 19

Första Konungaboken 13, 14, 15

April 20

Första Konungaboken 16, 17

April 21

Första Konungaboken 18, 19, 20

April 22

Första Konungaboken 21, 22

April 23

Andra Konungaboken 1, 2, 3

April 24

Andra Konungaboken 4, 5, 6

April 25

Andra Konungaboken 7, 8, 9

April 26

Andra Konungaboken 10, 11, 12

April 27

Andra Konungaboken 13, 14, 15

April 28

Andra Konungaboken 16, 17

April 29

Andra Konungaboken 18, 19, 20

April 30

Andra Konungaboken 21, 22, 23, 24

Maj

Dag

Läsande

Maj 1

Andra Konungaboken 25, Första Krönikeboken 1

Maj 2

Första Krönikeboken 2, 3

Maj 3

Första Krönikeboken 4, 5

Maj 4

Första Krönikeboken 6, 7

Maj 5

Första Krönikeboken 8, 9

Maj 6

Första Krönikeboken 10, 11

Maj 7

Första Krönikeboken 12, 13, 14

Maj 8

Första Krönikeboken 15, 16, 17

Maj 9

Första Krönikeboken 18, 19, 20, 21, 22

Maj 10

Första Krönikeboken 23, 24

Maj 11

Första Krönikeboken 25, 26, 27

Maj 12

Första Krönikeboken 28, 29, Andra Krönikeboken 1, 2, 3

Maj 13

Andra Krönikeboken 4, 5, 6

Maj 14

Andra Krönikeboken 7, 8, 9, 10

Maj 15

Andra Krönikeboken 11, 12, 13, 14

Maj 16

Andra Krönikeboken 15, 16, 17, 18, 19

Maj 17

Andra Krönikeboken 20, 21, 22

Maj 18

Andra Krönikeboken 23, 24, 25, 26

Maj 19

Andra Krönikeboken 27, 28, 29

Maj 20

Andra Krönikeboken 30, 31, 32

Maj 21

Andra Krönikeboken 33, 34, 35

Maj 22

Andra Krönikeboken 36, Esra 1, 2

Maj 23

Esra 3, 4, 5, 6

Maj 24

Esra 7, 8, 9

Maj 25

Esra 10, Nehemja 1, 2

Maj 26

Nehemja 3, 4, 5, 6

Maj 27

Nehemja 7, 8

Maj 28

Nehemja 9, 10

Maj 29

Nehemja 11, 12

Maj 30

Nehemja 13, Ester 1, 2, 3, 4

Maj 31

Ester 5, 6, 7, 8

Juni

Dag

Läsande

Juni 1

Ester 9, 10, Job 1, 2, 3, 4

Juni 2

Job 5, 6, 7

Juni 3

Job 8, 9, 10

Juni 4

Job 11, 12, 13, 14

Juni 5

Job 15, 16, 17

Juni 6

Job 18, 19, 20

Juni 7

Job 21, 22, 23, 24

Juni 8

Job 25, 26, 27, 28

Juni 9

Job 29, 30, 31

Juni 10

Job 32, 33

Juni 11

Job 34, 35, 36, 37

Juni 12

Job 38, 39, 40

Juni 13

Job 41, 42, Psaltaren 1, 2, 3, 4

Juni 14

Psaltaren 5, 6, 7, 8, 9

Juni 15

Psaltaren 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Juni 16

Psaltaren 18, 19, 20, 21

Juni 17

Psaltaren 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Juni 18

Psaltaren 29, 30, 31, 32, 33

Juni 19

Psaltaren 34, 35, 36

Juni 20

Psaltaren 37, 38, 39, 40, 41, 42

Juni 21

Psaltaren 43, 44, 45, 46, 47, 48

Juni 22

Psaltaren 49, 50, 51, 52, 53, 54

Juni 23

Psaltaren 55, 56, 57, 58, 59, 60

Juni 24

Psaltaren 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Juni 25

Psaltaren 68, 69, 70

Juni 26

Psaltaren 71, 72, 73, 74, 75

Juni 27

Psaltaren 76, 77

Juni 28

Psaltaren 78, 79, 80, 81, 82

Juni 29

Psaltaren 83, 84, 85, 86, 87, 88

Juni 30

Psaltaren 89, 90, 91

Juli

Dag

Läsande

Juli 1

Psaltaren 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Juli 2

Psaltaren 99, 100, 101, 102, 103

Juli 3

Psaltaren 104, 105

Juli 4

Psaltaren 106, 107, 108

Juli 5

Psaltaren 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Juli 6

Psaltaren 116, 117, 118, 119:1-35

Juli 7

Psaltaren 119:36-120

Juli 8

Psaltaren 119:121 120, 121, 122, 123

Juli 9

Psaltaren 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

Juli 10

Psaltaren 135, 136, 137, 138, 139

Juli 11

Psaltaren 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146

Juli 12

Psaltaren 147, 148, 149, 150, Ordspråksboken 1

Juli 13

Ordspråksboken 2, 3, 4

Juli 14

Ordspråksboken 5, 6, 7

Juli 15

Ordspråksboken 8, 9, 10

Juli 16

Ordspråksboken 11, 12, 13

Juli 17

Ordspråksboken 14, 15

Juli 18

Ordspråksboken 16, 17, 18, 19

Juli 19

Ordspråksboken 20, 21

Juli 20

Ordspråksboken 22, 23, 24

Juli 21

Ordspråksboken 25, 26, 27

Juli 22

Ordspråksboken 28, 29, 30

Juli 23

Ordspråksboken 31, Predikaren 1, 2, 3

Juli 24

Predikaren 4, 5, 6, 7

Juli 25

Predikaren 8, 9, 10, 11, 12

Juli 26

Höga Visan 1, 2, 3, 4, 5, 6

Juli 27

Höga Visan 7, 8, Jesaja 1, 2

Juli 28

Jesaja 3, 4, 5, 6, 7

Juli 29

Jesaja 8, 9, 10

Juli 30

Jesaja 11, 12, 13, 14, 15

Juli 31

Jesaja 16, 17, 18, 19, 20, 21

Augusti

Dag

Läsande

Augusti 1

Jesaja 22, 23, 24, 25

Augusti 2

Jesaja 26, 27, 28, 29

Augusti 3

Jesaja 30, 31, 32, 33

Augusti 4

Jesaja 34, 35, 36, 37

Augusti 5

Jesaja 38, 39, 40, 41

Augusti 6

Jesaja 42, 43, 44

Augusti 7

Jesaja 45, 46, 47, 48

Augusti 8

Jesaja 49, 50, 51, 52, 53, 54

Augusti 9

Jesaja 55, 56, 57, 58, 59

Augusti 10

Jesaja 60, 61, 62, 64, 63

Augusti 11

Jesaja 65, 66, Jeremia 1

Augusti 12

Jeremia 2, 3, 4

Augusti 13

Jeremia 5, 6, 7

Augusti 14

Jeremia 8, 9, 10, 11

Augusti 15

Jeremia 12, 13, 14, 15

Augusti 16

Jeremia 16, 17, 18, 19

Augusti 17

Jeremia 20, 21, 22

Augusti 18

Jeremia 23, 24, 25, 26

Augusti 19

Jeremia 27, 28, 29

Augusti 20

Jeremia 30, 31

Augusti 21

Jeremia 32, 33, 34, 35

Augusti 22

Jeremia 36, 37, 38

Augusti 23

Jeremia 39, 40, 41, 42, 43

Augusti 24

Jeremia 44, 45, 46, 47

Augusti 25

Jeremia 48, 49

Augusti 26

Jeremia 50, 51

Augusti 27

Jeremia 52, Klagovisorna 1, 2

Augusti 28

Klagovisorna 3, 4

Augusti 29

Klagovisorna 5, Hesekiel 1, 2, 3

Augusti 30

Hesekiel 4, 5, 6, 7

Augusti 31

Hesekiel 8, 9, 10, 11

September

Dag

Läsande

September 1

Hesekiel 12, 13, 14, 15

September 2

Hesekiel 16, 17

September 3

Hesekiel 18, 19, 20

September 4

Hesekiel 21, 22

September 5

Hesekiel 23, 24, 25, 26

September 6

Hesekiel 27, 28, 29

September 7

Hesekiel 30, 31, 32

September 8

Hesekiel 33, 34, 35

September 9

Hesekiel 36, 37, 38

September 10

Hesekiel 39, 40, 41

September 11

Hesekiel 42, 43, 44

September 12

Hesekiel 45, 46, 47

September 13

Hesekiel 48, Daniel 1, 2

September 14

Daniel 3, 4

September 15

Daniel 5, 6, 7

September 16

Daniel 8, 9, 10

September 17

Daniel 11, 12, Hosea 1, 2, 3, 4

September 18

Hosea 5, 6, 7, 8, 9

September 19

Hosea 10, 11, 12, 13, 14, Joel 1

September 20

Joel 2, 3, Amos 1, 2

September 21

Amos 3, 4, 5, 6, 7

September 22

Amos 8, 9, Obadja 1, Jona 1, 2, 3, 4

September 23

Mika 1, 2, 3, 4, 5, 6

September 24

Mika 7, Nahum 1, 2, 3, Habackuk 1

September 25

Habackuk 2, 3, Sefanja 1, 2

September 26

Sefanja 3, Haggai 1, 2, Sakarja 1, 2

September 27

Sakarja 3, 4, 5, 6, 7, 8

September 28

Sakarja 9, 10, 11, 12, 13, 14

September 29

Malaki 1, 2, 3, 4, Matteus 1

September 30

Matteus 2, 3, 4

Oktober

Dag

Läsande

Oktober 1

Matteus 5, 6, 7

Oktober 2

Matteus 8, 9

Oktober 3

Matteus 10, 11

Oktober 4

Matteus 12, 13

Oktober 5

Matteus 14, 15

Oktober 6

Matteus 16, 17, 18

Oktober 7

Matteus 19, 20

Oktober 8

Matteus 21, 22

Oktober 9

Matteus 23, 24

Oktober 10

Matteus 25, 26

Oktober 11

Matteus 27, 28

Oktober 12

Markus 1, 2

Oktober 13

Markus 3, 4

Oktober 14

Markus 5, 6

Oktober 15

Markus 7, 8,

Oktober 16

Markus 9 10,

Oktober 17

Markus 11 12,

Oktober 18

Markus 13 14,

Oktober 19

Markus 15, 16

Oktober 20

Lukas 1

Oktober 21

Lukas 2, 3

Oktober 22

Lukas 4, 5

Oktober 23

Lukas 6, 7

Oktober 24

Lukas 8, 9

Oktober 25

Lukas 10, 11

Oktober 26

Lukas 12, 13

Oktober 27

Lukas 14, 15

Oktober 28

Lukas 16, 17

Oktober 29

Lukas 18, 19

Oktober 30

Lukas 20, 21

Oktober 31

Lukas 22

November

Dag

Läsande

November 1

Lukas 23

November 2

Lukas 24

November 3

Johannes 1, 2

November 4

Johannes 3, 4

November 5

Johannes 5, 6

November 6

Johannes 7

November 7

Johannes 8, 9

November 8

Johannes 10, 11

November 9

Johannes 12, 13

November 10

Johannes 14, 15

November 11

Johannes 16, 17, 18

November 12

Johannes 19, 20, 21

November 13

Apostlagärningarna 1, 2

November 14

Apostlagärningarna 3, 4

November 15

Apostlagärningarna 5, 6, 7

November 16

Apostlagärningarna 8, 9

November 17

Apostlagärningarna 10, 11

November 18

Apostlagärningarna 12, 13

November 19

Apostlagärningarna 14, 15

November 20

Apostlagärningarna 16, 17, 18

November 21

Apostlagärningarna 19, 20

November 22

Apostlagärningarna 21, 22, 23

November 23

Apostlagärningarna 24, 25, 26

November 24

Apostlagärningarna 27, 28

November 25

Paulus' brev till romarna 1, 2, 3

November 26

Paulus' brev till romarna 4, 5, 6, 7

November 27

Paulus' brev till romarna 8, 9

November 28

Paulus' brev till romarna 10, 11, 12, 13

November 29

Paulus' brev till romarna 14, 15, 16

November 30

Paulus' första brev till korintierna 1, 2, 3, 4

December

Dag

Läsande

December 1

Paulus' första brev till korintierna 5, 6, 7, 8

December 2

Paulus' första brev till korintierna 9, 10

December 3

Paulus' första brev till korintierna 11, 12, 13

December 4

Paulus' första brev till korintierna 14, 15, 16

December 5

Paulus' andra brev till korintierna 1, 2, 3, 4

December 6

Paulus' andra brev till korintierna 5, 6, 7, 8

December 7

Paulus' andra brev till korintierna 9, 10, 11, 12

December 8

Paulus' andra brev till korintierna 13, Paulus' brev till galaterna 1, 2, 3

December 9

Paulus' brev till galaterna 4, 5, 6

December 10

Paulus' brev till efesierna 1, 2, 3, 4

December 11

Paulus' brev till efesierna 5, 6, Paulus' brev till filipperna 1

December 12

Paulus' brev till filipperna 2, 3, 4

December 13

Paulus' brev till kolosserna 1, 2, 3, 4

December 14

Paulus' första brev till tessalonikerna 1, 2, 3, 4, 5

December 15

Paulus' andra brev till tessalonikerna 1, 2, 3, Paulus' första brev till Timoteus 1, 2

December 16

Paulus' första brev till Timoteus 3, 4, 5, 6

December 17

Paulus' andra brev till Timoteus 1, 2, 3, 4, Paulus' brev till Titus 1

December 18

Paulus' brev till Titus 2, 3, Paulus' brev till Filemon 1, Brevet till hebréerna 1

December 19

Brevet till hebréerna 2, 3, 4, 5, 6

December 20

Brevet till hebréerna 7, 8, 9

December 21

Brevet till hebréerna 10, 11, 12

December 22

Brevet till hebréerna 13, Petrus' första brev 1

December 23

Petrus' första brev 2, 3, 4, 5, Petrus' andra brev 1

December 24

Petrus' andra brev 2, 3, 1st Johannes 1, 2

December 25

Johannes' första brev 3, 4, 5, Johannes' andra brev 1, Johannes' tredje brev 1

December 26

Jakobs' brev 1, 2 3, 4, 5,

December 27

Judas' brev 1, Revelation 1, 2

December 28

Johannes' uppenbarelse 3, 4, 5, 6, 7, 8

December 29

Revelation 9, 10, 11, 12, 13

December 30

Revelation 14, 15, 16, 17

December 31

Revelation 18, 19, 20, 21, 22

 

HTML Bible Software by www.johnhurt.com