Den som sig i leken ger…

Jag har förvisso lovat att dra ner på politiken här på min blogg, men jag kan ändå inte hålla tillbaka allt det uppdämda som ligger och pockar.

Piratpartiet gjorde ett katastrofval 2010. Därom råder det inget som helst tvivel. Vi körde på efter samma sjökort som 2006 och gick på samma grund, fick nästan exakt samma resultat 2010. Vem kan förvåna sig?

Det är alltså uppenbart att svenska väljare ännu inte är mogna för konceptet specialistpartier i riksdagen. Vi måste alltså bredda vårt program om vi inte vill nöja oss med 0,63-0,64% även i valet 2014.

Vi är alla helt ense om att vi inte skall ställa oss på vänster-högerskalan. Så vad återstår då för frågor för oss? Svaret är att det finns en jävla massa frågor som vi kan anamma, vilka inte går att härleda till h/v.

Några exempel:

Skattepolitiken

Höj grundavdraget till 10.000:- per månad. Att den som tjänar mindre än vad som krävs för att betala för livets nödtorft skall behöva betala skatt, och sedan med mössan i handen, ödmjukt skrapande med foten, be om socialbidrag är så integritetskränkande att man får associationer till forna tiders brukspatroner och deras hanterande av statarna.

Vidare skall reavinsten läggas på toppen av inkomsten. Att, som idag, beskatta arbete mer än dubbelt så högt som arbetsfria spekulationsvinster på vårt boende och våra arbetsplatser, är ju fullständigt befängt. Ju längre fastigheten eller aktien har ägts desto lägre blir reavinsten — det är sekundklippen som skall straffbeskattas bort.

Jobbpolitiken

Den nuvarande 40-timmarsveckan lagfästes i februari 1970. Sedan dess har den inte förändrats. 1971 presenterade Intel den första mikroprocessorn och sedan dess har de flesta jobb som tidigare krävde mänskliga robotar i fabrikerna övertagits av mekaniska dito. Men så låt oss då alla få del av denna utveckling!

Energipolitiken

Kärnkraften är ett fullständigt ofattbart slöseri med energi. Satsa i stället på kärnvärme!

Ett skogsland som Sverige skall inte satsa på etanol som alternativt bränsle, utan metanol (träsprit). Av svartlutet från våra sex största pappersbruk kan vi göra tillräckligt med metanol för att åstadkomma 10% inblandning i vår bensin — i stället för som nu 5% etanol — vilket alla moderna bilar klarar av utan problem. Plus att nuvarande etanolbilar kan köra på metanol i stället. Majsodlarna i USA, sockerrörsodlarna i Brasilien och veteodlarna i sydeuropa må protestera, men allas vår miljö är viktigare än deras kortsiktiga vinster.

Reclaim the infrastructure

Infrastrukturen utgör samhällets blodomlopp. Om inte den fungerar så stannar vårt samhälle upp och dör tvindöden.

Denna är alltså alldeles för viktig för att säljas ut till privata investerare som bara är ute efter att maximera vinsterna. Järnvägen, vägnätet, elnätet, telenätet, internet… Allt detta måste ligga under samhällsmedborgarnas kontroll och ägo.

Den skall inte ge vinst utan tvärtom: den skall kosta pengar. Nolltaxa skall gälla över hela vår infrastruktur. Den är så samhällsviktig att den skall bekostas med skattemedel och inte med avgifter — nyttjandet av den borde ingå i våra mänskliga rättigheter.

Skola, vård och omsorg.

Även här är det fråga om något som alla samhällsmedborgare är beredda att betala för. Men även här är det alldeles för viktiga institutioner för att de skall överlåtas till privata, vinsthungrande storföretag. Sluta genast upp med att sälja ut våra skolor, vård- och omsorgsinstitutioner.

Den ekonomiska politiken

Staten (vi alla) skall ha ensam rätt att prägla svenska kronor. Allt annat skall betraktas som falskmynteri.

Ja, men, invänder du, är det inte så redan idag? Nej, tyvärr inte. Sedan 1970-talet då de elektroniska pengarna introducerades, så är det de stora finansinstituten som trycker mest pengar. Detta måste omedelbart få ett slut, för det är dessa falskmyntare som åstadkommer alla de ständigt återkommande “finanskriserna” vi sett de senaste decennierna. Vinstbongarna stoppar de i egen ficka, nitbongarna överlåter de till skattebetalarna att ta hand om.

Tags:

62 Responses to “Den som sig i leken ger…”

 1. Patrik Weibull Says:

  Angående den ekonomiska politiken.

  Det är ett verkligt problem som du tar upp. Ett första steg tycker jag skulle vara att förbjuda internationella bankirer från att skapa svenska kronor. Skall det skapas pengar så bör det göras av institutioner som är Sverige-baserade.

  Därtill är jag dock kluven. Vi kan inte ha ett bankmonopol där enbart en statlig bank bedömmer vilka typer av företag som skall få pengar eller inte, utan det är i större utsträckning marknaden som har har koll på vad som är lönsamt eller inte.

 2. Björn Felten Says:

  Såväl utländska som nationella bankirer kan ganska enkelt hindras från att så frivolt skapa svenska kronor. Det räcker att vi lagstiftar om att kreditinstituten måste ha minst 10% i svensk valuta som backup (liknande det som USA har — eller i alla fall hade, vet inte om det har ändrats nyligen).

  Vi skulle rent av kunna sätta gränsen vid 20% med hot/löfte om att inom några år höja den gränsen till 30-40% och till slut 100%. Att låna ut pengar som man inte äger borde betraktas som bedrägeri.

 3. Twitter Trackbacks for Felten Fabulerar » Blog Archive » Den som sig i leken ger… [yi.org] on Topsy.com Says:

  [...] Felten Fabulerar » Blog Archive » Den som sig i leken ger… felten.yi.org/blog/?p=204 – view page – cached Jag har förvisso lovat att dra ner på politiken här på min blogg, men jag kan ändå inte hålla tillbaka allt det uppdämda som ligger och pockar. Tweets about this link [...]

 4. Dennis Nilsson Says:

  När det gäller ekonomi, så varför inte “blandekonomi”??
  För mycket blåtofse eller rödtofse-politik har vi lärt oss slutar aldrig bra, för det slutar antingen i statliga eller privata monopol. Bägge är lika illa.
  För att en “blandekonomi” skall fungera krävs en fungerande konkurrens mellan aktörerna.
  När det gäller skolpolitiken så skulle “fler lärare på färre elever” skapa förutsättningar för mer harmoniska och lyckliga medborgare. Det är bättre att ta tag och hjälpa människor när de är unga, än att förösöka göra något åt det när de är vuxna.

 5. HugeHedon Says:

  (Tack för postning!)

 6. Caspian Rehbinder Says:

  Det här är ren vänsterpolitik. Att inte tillåta privata vägar, skolor, vård eller liknande är ren vänsterargumentation, och dessutom vettlös. Att Piratpartiet skulle lägga sig i hur länge folk arbetar är även det konstigt. Skattepolitik över huvud taget ska vi inte lägga oss i.

  Om Piratpartiet skulle anamma dessa förslag skulle den liberala falangen inom partiet försvinna. Jag tror inte det skulle locka så många nya väljare. Följdaktligen skulle vi hamna på 0,4–0,5 %.

  Att utveckla Piratpartiets politik är bra, men inte i en vänstervriden ekonomisk riktning. Bygg i stället vidare på vad vi har: En personlig och frihetlig grundsyn.

 7. HugeHedon Says:

  Angående ett 10% fractional reserve banking system som med tiden kan ökas till hundra procent - jag gillar den här artikeln, som tar upp samma idé:
  http://wfhummel.cnchost.com/nationaldepository.html
  Ungefär det du snuddar vid, tror jag.

 8. Björn Felten Says:

  Tack för den länken, HugeHenon. Mycket bra beskrivet och förklarat. Och ja det är precis så jag tänkte det hela.

 9. Thomas Tvivlaren Says:

  Mycket intressant inlägg med konkreta punkter Björn! Precis som Caspian säger så lär det dock sticka i ögonen på traditionellt högerinriktade. Vettlösheten han nämner anser jag dock vara kopplad till en icke-allmän infrastruktur. Det finns absolut inga samhällsvinster med att privatisera denna. Den s.k. frihet man då åstadkommer handlar om att - för de bemedlade - välja bort. Inte ens de som har råd tjänar på det i förlängningen.

  Med detta sagt så är det ju inte tu tal om att ett parti som med traditionell Piratpolitik kompletterade med ovanstående skulle kunna vara mycket attraktivt (kanske t.o.m. sopa banan) för en stor del av vänsterrörelsen samt även miljöpartister. Att stävja spekulation på områdena bostad, skola, vård, omsorg ser jag som mycket viktiga i ett bredare samhällsperspektiv och - faktiskt - demokratidito. Har själv stött på många människor som köpt lägenheter istället för pensionsförsäkringar. Vem kan klandra dem när bostäder nu mer handlar om kapitalmarknad än att ha tak över huvudet? Det huvudlösa skatteslösandet med att sälja ut allmännyttan, dvs att med skattepengar betala politisk ideologi, lade ju även grunden för den amerikanska bostadskraschen.
  Vad gäller privata skolor såg jag häromdagen Richard Dawkins dokumentär  “Faith School Menace”. I den beskriver han ett England där konfessionella skolor fått sådan framträdande roll i samhället att man häpnar. Som alla som har barn vet och som lever ett någorlunda normalt liv med andra förliktelser som studier, arbete etc så är närhet till barnens skola en viktig faktor för att det ska fungera praktiskt. Han tog upp ett exempel där det inom rimliga avstånd fanns tre skolor som dock alla var av konfessionell typ. Detta hade bl.a. fått till följd att föräldrar tvingades manipulera/muta präster för att få till en praktisk och väl fungerande skolgång för sina barn…men betalandes priset att barnen fick sagostudier på schemat. Religionsfrihet, javisst, men gör det till en personlig och individuell frihet, dvs det är upp till personen som myndig att ta beslut om sin religiösa hemvist och förkovran. Som det utvecklar sig nu så prioriterar man föräldrarnas frihet på barnens bekostnad.

  Förstår att det är på brainstormingplanet men har du några konkreta tankar kring att förändra 40-timmarsveckan som rör kostnader vore det också intressant.

  Det jag gillar starkt med flera av dina punkter är att de ger sig in på ett område som inget av partierna tar i med tång. Man pratar hemskt gärna arbete och sjukvård men nämner inte det närbesläktade området “stressbalans”. Vi har en på somliga håll galopperande stressobalans i samhället där människor går in i väggen för att pussla ihop livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. Den som tror att den här typen av problem löses med den patologiskt inriktade sjukvården (fokus på sjukdom istället för hälsa) eller den farmakologiska industrin är lika naiv som den som tror att det i informationseran går att förbjuda/lagstifta mot kopiering. Entré stressbalanserad inriktning.

  Jag har alltid associerat PP med framtidstänk och nybyggande och jag kan inte tala för någon annan men ovanstående stänker formligen det. Fasen vad skönt att det här valet är över så det börjar komma nytt liv i rörelsen!

 10. Thomas Tvivlaren Says:

  @Björn Felten: Läste om den tidigare tråden till inlägget om förkortad arbetstid nu och hittade den här kommentaren från dig: “Därutöver kan man välja vad man vill ha för glasyr på tårtan, så att säga, genom att välja den kandidat som man känner ligger närmast ens egna värderingar i övrigt.”

  Roland Orre (tror jag han heter) förde upp ett resonemang på Facebook som ligger helt i linje med ovanstående. Som jag ser det är det en möjlig utväg som gör att vi kan strunta i vägmästarställningen SAMTIDIGT som vi kan locka väljare som prioriterar de traditionella piratfrågorna. Kort och gott, är man vänsterstödjande röstar man på en piratkandidat som driver vänsterfrågor då piratfrågorna är avklarade och motsatt för den högerstödjande.

  Det det kokar ned till då är att få till det rent praktiskt. Dock en idé som jag ser som genomförbar OM det nu skulle bli så att PP inte kan bredda och fördjupa sin politik på ett konstruktivt sätt. På sätt och vis skulle man kunna se denna lösning som att slå etablissemangspartierna med sin egen medicin. Vårt enda fokus blir då att se till att vi kommer över 4%-spärren och helst attraherar de väljare som hittills velat för att de inte vill riskera “slänga bort sin röst” vad gäller höger/vänster-frågor.

 11. Thomas Tvivlaren Says:

  Ursäkta kommentarsbajsandet men ser nu att Orres och Mumfis resonemang i nyssnämnda kommentarstråd i mångt och mycket överensstämmer. Det “nya” är att man klart och tydligt proklamerar att ex. piratkandidat A röstar PP-M, dvs alltid prio på PP-frågor men i alla övriga med M, piratkandidat B röstar PP-S, dvs alltid prio på PP-frågor men i alla övriga med S etc.

 12. HugeHedon Says:

  > … är man vänsterstödjande röstar man på en piratkandidat som driver vänsterfrågor då piratfrågorna är avklarade och motsatt för den högerstödjande.
  Intressant idé. Och om man anser att piratfrågorna är så viktiga så att skillnaden mellan blocken framstår som petitesser? Då kan man kanske rösta på en kandidat som fortsatt kör på vågmästarstrategin — d.v.s som i icke-piratfrågorna säljer sin röst till högstbjudande.
  Det här blir ungefär som ett vänsterpiratparti, ett högerpiratparti, och ett vågmästarpiratparti. Som kör valsamarbete för att komma i riksdagen.

 13. HugeHedon Says:

  .. piratkandidat A röstar PP-M
  Ah, hmm, cool.. Fast jag vill fasen inte stödja nåt annat parti alls, så för mig får det gärna fortsätta att finnas kandidater som bara är PP-PP :-)

 14. HugeHedon Says:

  Det här blir alltså som ett litet internt riksdagsval inom PP. Intressant! Några uppenbara nackdelar, någon?

 15. Carl Johan Rehbinder Says:

  Intressant.
  Jag måste dock hålla med min käre son i att det du presenterar i mångt och mycket är ren vänsterpolitik, vilket är lite lustigt eftersom du börjar med att deklarera att du vill presentera frågor som inte är höger eller vänster.
  Jag håller t.ex. inte alls med om att funktioner som järnvägen, vägnätet, elnätet, telenätet, internet m.m måste vara i statlig ägo. Jag ser INGEN vinst med detta. Jag anser å andra sidan detsamma om vårdinrättningar, skolor etc.
  Jag ser ingen motsättning mellan företagare och samhället. Som företagare förvandlas man inte automatiskt till Krösus Sork. Duktiga och engagerade entrepenörer är de som skapar grundförutsättningar för det goda samhället, välstånd och grundtrygghet.
  Själv har jag varit nån slags högerhippie hela mitt liv, men med åren och ökat politiskt engagemang halkar jag längre och längre högerut på den liberala skalan, något som grundar sig på att jag har en grundmurad tro på människan, på individen och hennes förmåga att skapa välstånd och lycka för såväl sig själv som för sina medmänniskor.
  Jag tycker att Thomas Tvivlaren har en oerhört intessant poäng (som vanligt…) i att tydligare profilera piratkandidater med vilken politisk grundinriktning vi har utöver de rena piratfrågorna, och att man då skulle öka betydelsen av personval, och även var vi står i andra frågor.
  Ja, det finns mer att säga, men detta får räcka för mig idag.

 16. HugeHedon Says:

  Aha! Om det finns PP-M, PP-S, PP-Fi, PP-SD, PP-KPML(r) o.s.v så kanske det också kan finnas en PP-CJR-falang! Den kommer jag nog rösta på :-)

 17. Björn Felten Says:

  @Herrar Rehbinder:

  Jodå, jag är väl medveten om att många av förslagen kan te sig vänstriga för somliga.

  Vad gäller att behålla det kapital som vi skattebetalare har byggt upp under blandekonomins dagar, så förstår jag inte hur det kan betraktas som vänster. Det är ju snarare fråga om att slå vakt om våra egna ägodelar och inte låta politikerna rea ut dem för att täcka sin överbudspolitik.

  Gärna privat konkurrens, men då skall de följa marknadsekonomins spelregler och bygga upp det de vill ha själva, inte få det befintliga till reapris.

  Och ständigt pågående arbetstidsförkortning var självklart för alla — såväl höger som vänster — fram till februari 1970. Det är fråga om att vi människor, i allt högre utsträckning, skall få bestämma över vår kort tillmätta tid.

  På samma sätt höjt grundavdrag. Vi får mer att säga till om beträffande vår egen ekonomi. Vänster? I think not. Snarare tvärtom enligt gammal h/v-retorik, staten får mindre att säga till om, vi medborgare får mer.

  Avslutningsvis vill jag påpeka att det är precis som en del varit inne på. Ovanstående är naturligtvis inte avsett att vara något klappat och klart, utan ett diskussionsunderlag. Jag försöker helt enkelt att bredda ramarna för diskussionerna, vilka annars har en tendens att bli alldeles för smala i piratpartiet.

 18. Caspian Rehbinder Says:

  För att konkretisera min kritik: Hur många partier talar om att förhindra utförsäljning till ”privata, vinsthungrande storföretag”? Vänstern.

  Sjuttio procent av Sveriges vägar är redan privata, och fungerar utmärkt. Att de, eller någonting annat, är ”alldeles för viktig för att säljas ut till privata investerare som bara är ute efter att maximera vinsterna”, är ett ohållbart vänsterargument, i det att det inte finns någonting som tyder på att det skulle bli sämre om privata investerare fick lägga sig i. Resonemanget går också att applicera på mataffärer, som kan ses som alldeles för viktiga för att säljas ut till privata investerare som bara är ute efter att maximera vinsterna.

  Att straffbeskatta vinster på aktiespekulation är ett sätt att stoppa verksamhet som möjliggör mycket av världshandeln, men även bortsett från de praktiska konsekvenserna undrar jag hur man kan säga att vi alla är ”helt ense om att vi inte skall ställa oss på vänster-högerskalan”, samtidigt som man vill införa en straffbeskattning på vinster.

  Skola, vård och omsorg är som Felten skriver ”något som alla samhällsmedborgare är beredda att betala för”. Att utifrån det dra slutsatsen att ”det alldeles för viktiga institutioner för att de skall överlåtas till privata, vinsthungrande storföretag” är vänsterretorik, som jag själv som liberal inte tror på, men som framför allt inte är Piratpolitik. Det finns inga belägg för att vård, skola och omsorg skulle fungera sämre i privat regi – snarare tvärtom – och därför inga belägg för att stoppa utförsäljning. I synnerhet inte om man inte vill placera sig på en höger–vänster-skala.

  När du säger att infrastrukturen ska ligga under samhällsmedborgarnas kontroll utgår jag från att du menar att det ska vara statligt kontrollerat. När du skriver att telenätet ingår där, menar du att det statliga telemonopolet ska återinföras?

 19. Caspian Rehbinder Says:

  Och ytterligare förklaring: Utan att vara särskilt insatt låter ditt förslag om höjt grundavdrag bra. Jag kan hålla med om att saker inte ska reas bort (vilket dock är en helt annan sak än att säljas ut), och din penningpolitik är jag inte tillräckligt insatt i för att ha en åsikt. En del bra, en del dåligt, helt enkelt.

  Gemensamt för alla förslag är dock att de inte bör upptas av Piratpartiet.

  Piratpolitik? I think not.

 20. Björn Felten Says:

  @Caspian:

  För att sammanfatta: Du anser alltså att vi skall köra på i samma, smala hjulspår som tidigare? Bara banka in det ännu hårdare i folk — och att vi på så sätt kommer att lyckas bättre i det tredje riksdagsvalet än i de två föregående.

  Ursäkta mig, men jag tillåter mig att tvivla på att det är en framgångsrik väg.

 21. Caspian Rehbinder Says:

  Till att börja med måste vi definiera vad som gör Piratpartiet speciellt. Vad är vårt signum? När vi konstaterat vad som är vårt signum ska vi fördjupa oss och sätta oss in i vad denna politik, denna grund, kan leda till.
  Det känns som att du ser Piratpartiets signum som att vi inte tar ställning i höger–vänster-frågor, och inget mer. Det är en väldigt platt analys, och jag menar att Piratpartiet står för mer.
  Att i stället gräva i medborgarrättssidan, integritetspolitik, informationspolitik, och annat som redan utmärker Piratpartiet, och se hur vi kan utveckla oss där, ser jag som rätt väg att gå.
  Den politik Piratpartiet för i dag är för smal, men på rätt väg. Individella friheter gentemot staten, utan att för den sakens skull bli ett liberalt parti.
  Jag ser snarare en utveckling inom rättssäkerhet och även kroppslig integritet. En så kallad livsstilsliberalism, där de ekonomiska frågorna lämnas därhän, men individens frihet att dela med sig av kultur och kunskap, frihet från övervakning står starka. Detta perspektiv är lätt att utveckla.
  Kroppslig integritet och självbestämmande. Sexualpolitik? Det är inte en höger–vänster-fråga, utan en frihetlig fråga. Det är ett exempel på riktningen Piratpartiet redan har och bör fördjupa sig i.

 22. Caspian Rehbinder Says:

  Ursäkta styckeindelningen: Varje radbrytning såg dubbel ut i kommentarsfältet, men blev endast enkel i själva kommentaren.

 23. Carl Johan Rehbinder Says:

  Ja, det finns en mängd frågor som Piratpartiet skulle kunna fördjupa sig i, och faktiskt gå ut hårt med.

  Ett av våra största misstag under denna valrörelse var att vi var alldeles för mesiga och snälla, vilket gjorde att vi inte fick någon press. Om vi hade gått ut hårt i polemik mot de sittande partierna hade vi skapat konflikter, och då hade vi fått press.

  Vi hade kunnat gå ut med deviser likt dessa:
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ MILJÖPOLITIK ÄN MILJÖPARTIET
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ FEMINISM ÄN FI
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ SKOLPOLITIK ÄN FOLKPARTIET
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ SOLIDARITET ÄN VÄNSTERPARTIET
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ FRIHET OCH TILLVÄXT ÄN MODERATERNA
  PIRATPARTIET - BÄTTRE FÖR FÖRETAGANDE ÄN CENTERN
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ JÄMLIKHET ÄN SOCIALDEMOKRATERNA
  PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ ETIK ÄN KRISTDEMOKRATERNA

  Vi behöver sparka upp damm, utmana och vara kaxiga som fan.
  Ett av problemen med den nuvarande valrörelsen var att vi valde helt fel strategi, eftersom vi helt enkelt är okunniga och oerfarna. De etablerade partierna fick panik av vårt EU-valresultat, och bestämde sig för en strategi, som uppenbarligen lyckades mycket väl. De teg ihjäl oss. Vi fastnade tyvärr på Level 1 på Gandhiskalan. Valarbetare fick tydliga instruktioner om att ignorera oss, inte tala om oss, inte tala om våra frågor.

  Man har försökt med samma taktik med Sd, men det funkade inte, eftersom de är mer erfarna och slipade, och lyckades vända detta till en martyrroll. Inte ens det lyckades vi med.

  Så om vi ska ha några chanser alls i kommande val, så måste vi renodla våra frågor, och bli jävligt mycket kaxigare. Vi måste kasta sand i ögonen på de andra partierna, så att de inte KAN ignorera oss, provocera fram arga reaktioner, så att vi vinner redan i början. En ilsken företrädare för ett annat parti, som skäller på en av oss, är en storvinst.

  Politik är en publiksport. Det har jag tjatat om i över ett år, och nu är det fan dags att vi fattar det på riktigt.

 24. Björn Felten Says:

  Jag förstår att du inte varit med i partiet särskilt länge, Caspian. Stämmer det?

  Jag har varit med från allra första början (medlemsnummer #72), och har varit med under de fyra och ett halvt år som vi ägnat oss åt att “fördjupa oss och sätta oss in i vad denna politik, denna grund, kan leda till.”

  Det ledde till en ökning från 0,63% till 0.65%. Jag tvivlar alltså allvarligt att mer av samma skulle ge annat än marginellt resultat.

  Men, som sagt, min artikel är enbart tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag — ett kraftigt breddat sådant — och ingenting annat.

  För övrigt anser jag att hela begreppet höger-vänster numera har blivit så bastardiserat — särskilt i Sverige — att det omedelbart bör förpassas till historiens soptipp. Ursprungligen var vänster detsamma som reformvänlig och höger reformfientlig. Numera är det enbart en fråga om vilket politiskt parti man röstar på, i stället för tvärtom som det var fram till för bara ett halvsekel sedan.

 25. Rick Falkvinge (PP) Says:

  Fast Sverige har inte 40-timmarsvecka. Jag blir lika störd varje gång jag ser det påståendet.
  Sverige har definierat arbetsveckan på ett andra sätt än resten av världen. Där mäter man från man kommer till jobbet till dess att man går hem. Lunchen räknas som arbetstid (och man har fortfarande rätt till den). “Working 9 to 5″ är en 40-timmarsvecka.
  Sverige har 45-timmarsvecka om man ska jämföra korrekt.

 26. Caspian Rehbinder Says:

  Björn, att du varit med längre i partiet ger dig inte större legitimitet. Piratpartiet gick från att inte existera till 0,63. Det var ett hyfsat förstaval. I EU-valet var vi utmanare, och lyckades som utmanarparti få 7,13 %. Precis som hr. Rehbinder d.ä. skriver är Piratpartiet en publiksport. Så jag tror du har fel på två punkter.

  Dels tror jag inte att Piratpartiet fördjupat sig aktivt i fyra och ett halvt år. Faktum är att jag vet att ända sedan jag fick upp ögonen för partiet, i början av 2008, har ingenting väsentligt hänt. Menar du att Piratpartiet kommit så djupt det kan i sin ideologiska utveckling? Jag skulle snarare säga att inte tillräckligt energi lagts på just vad jag efterfrågade i min förra kommentar: Definiera Piratpartiets särprägel, partiets signum!

  För det andra förlorade Piratpartiet inte valet på att inte bredda sin politik. Jag tror grunden som finns är klart tillräcklig, gärna med ytterligare fördjupning. Vad vi förlorade på var att vi inte syntes, och vi syntes inte för att vi inte utmanade någon. Vi bara fanns där, tyckte om The Pirate Bay, och var i övrigt ganska nöjda med livet.

  Vad vi måste göra nästa gång är att, som Carl Johan menar, understryka vår utmanarposition och vårt perspektiv på hela samhället. Piratpartiet är mer miljövänligt än Miljöpartiet. Piratpartiet är mer feministiskt än F!. Piratpartiet är bättre för tillväxt än Moderaterna. Et cetera.

 27. Björn Felten Says:

  Rätt, Rick. Och räknar man från dörr till dörr, så har de flesta 10-11-timmarsdag.

  Anita, min fru, går till jobbet tio i sju på morgonen (för att hinna med bussen). Hon kommer hem tio i sex på eftermiddagen. Exakt 11 timmar, eller 55 timmar per vecka.

  Att lagstifta om att vi skall ha 40-timmarsvecka inklusive resor skulle kunna motverka dagens stadsbyggnation, där man slänger ut sovenklaver runt städerna och koncentrerar arbetsplatserna till centrum.

  Sedär, “PIRATPARTIET - BÄTTRE PÅ MILJÖPOLITIK ÄN MILJÖPARTIET”. En av Calles punkter avklarad. :)

 28. Björn Felten Says:

  @Caspian:

  Jag lovar, det har varit fyra och ett halvt år av mer eller mindre permanent navelskåderi.

  Och ett fel vi gjorde inför det nyss avklarade valet var, IMHO, att vi stirrade oss blinda på resultatet i EUP-valet. Vår framgång där var med största sannolikhet inte vår egen förtjänst, vi råkade bara bli utvalda till valets missnöjesparti — särskilt för alla som ogillar EU. Vi gjorde helt enkelt en junilista i repris.

 29. Gunnar Says:

  Jag tycker att PP ska vara försiktigt med att bredda sig, för stor bredd och det slutar bara med att vi kompromissar bort något vi lovat precis som gammelpartierna.

  Sidospår i höger vänster diskussionen: jag tycker att det inte finns ett enda verktyg som löser alla uppgifter. Vill man skruva i en skruv så är en skruvmejsel ett bra val. En hammare lämpar sig bättre för spikar. På samma sätt anser jag att vissa saker som t.ex. infrastruktur, rättsväsende, polisväsende, räddningstjänst och så vidare inte riktigt lämpar sig för att drivas med ekonomisk vinst som enda syfte. Vinst där mäts i människors frihet, trygghet, utbildning och hälsa. Dessa områden tycker jag bör kontrolleras (inte nödvändigtvis ägas) av folket, via staten. För de flesta andra varor och tjänster är marknadsekonomi ett utmärkt verktyg. Rätt verktyg för rätt uppgift.

 30. Björn Felten Says:

  Kloka tankar, Gunnar.

  Som Dennis här ovan är inne på, så har blandekonomi enligt gammal svensk modell tidigare varit en väldigt framgångsrik väg, så varför inte försöka återgå till den modellen?

 31. Caspian Rehbinder Says:

  Hm, om jag uppfattar dig rätt menar du att du har två år mer erfarenhet av navelskåderi, och att dina analyser därför är bättre?

 32. Björn Felten Says:

  På delfråga ett svarar jag JA och på delfråga två NEJ.

  För ungefär tionde gången nu, jag påstår inte att mina analyser är bättre — jag försöker presentera ett diskussionsunderlag och inget annat.

  För övrigt har jag en fördjupning av mina ekonomiska tankegångar i pipan just nu. Jag har förstått att ytterst få har orkat sätta sig in i hur alla de kringelikrokiga turerna därvidlag har gått de senaste decennierna.

  Och detta är naturligtvis en fullkomligt medveten strategi ifrån alla de som tjänar mångmiljardbelopp på okunniga väljares val av representanter. Domination through obfuscation.

  Jag har under mer än 40 år vandrat sida vid sida med denna utveckling, och har haft gott om tid att studera varje enskilt steg allteftersom de har tagits. Därmed naturligtvis inte sagt att jag bara därför skulle vara något slags orakel på området, bara att man under 40 år inte kan undgå att lära sig ett och annat. Särskilt om man varit aktivt intresserad. 40 år är en ganska lång tid…

  Stay tuned!

 33. Thomas Tvivlaren Says:

  Hehe, en PP-CJR-falang eller PP-BF-falang har jag alls inget emot. Främsta (enda) anledningen till att svärta ned en PP-prefixad förkortning med ett etablissemangsparti-suffix är ju just att hantera kretis och pletis oförklarliga kärleksrelation till blockpolitiken.

  Tycker man det är finemang att prioritera Internet, integritet, demokrati etc men bara om det sker under Centerflagg så röstar man på en PP-C-kandidat och kan sova lugnt. Som jag tror jag nämnde så ser jag detta som en potentiellt bättre väg att gå än vågmästarstrategin som inte verkar locka väljare just för att man är rädd att i onödan stödja vänster/höger-politik som man inte sympatiserar med.

 34. Björn Felten Says:

  Du visar återigen att du är klok som en uggla, Thomas och att du ständigt befinner dig långt före alla oss andra längs vår ideologiska stig.

  Ett krav som man borde kunna ställa på en presumptiv riksdagskandidat är att vederbörande tar kompasstestet.

  Själv hamnar jag varje gång nere i vänstra kvadranten (omkring -7,-7) — tillsammans med Gandhi, Dalai Lama och Nelson Mandela. Och det märkliga är att nästan alla pirater jag pratat med hamnar i samma härad. Så var finns alla våra högerextremister, som vi är så förtvivlat rädda att stöta oss med?

 35. HugeHedon Says:

  Och som sagt, jag skulle inte heller ha något emot en PP-PP falang, som inte väljer block på förhand, utan som med sitt eget mandat bedriver den klassiska vågmästarstrategin. Typ.

 36. Björn Felten Says:

  Mycket klokt, HugeHedon.

  Valfrihet is da shit!

   

 37. HugeHedon Says:

  Aha, den politiska kompassen! Exempel på högertendens (vilda gissningar följer) tycker jag mig ana hos herrarna Rehbinder, Ravenna, Falkvinge, Christian Engström..?

  Själv hamnar jag i mitten av höger-vänster-skalan (och känner mig inte bekväm med dina förslag om vård-skola-omsorg, reclaim-the-infrastructure och jobb-politik :-) )

  Min uppfattning är att det är en hyfsat jämn balans mellan höger och vänster, men att de allra flesta hamnar på den nedre, frihetliga, halvan. Jag nämnde det i forumet, men fick på moppen.. Man tyckte sig veta att vi minsann även härbergerar flera mer auktoritärt lagda..

 38. Björn Felten Says:

  Ah ja, vårt forum. Upp som en sol, ner som en pannkaka… :(

  Nä, håll dig du till de bloggare, som du känner att de förstår dina synpunkter, i stället. Eller ännu bättre starta din egen blogg så att du kan komma ut med dina kloka tankar på egna villkor.

 39. HugeHedon Says:

  Du är snäll du :-)

 40. Thomas Tvivlaren Says:

  “Jag ser ingen motsättning mellan företagare och samhället. Som företagare förvandlas man inte automatiskt till Krösus Sork.”

  Det är sant att man per definition inte blir någon Krösus Sork bara för att man är företagare. Däremot förändras per definition ens främsta motiv. Som företagare är A och O att maximera vinst. Detta ligger inte per automatik i det allmännas intresse. Se exempelvis på hur kraftbolagen fungerar efter privatiseringen. De anpassar ex. vattennivåer inte efter att åstadkomma så billig el som möjligt utan att maximera vinst.

  En annan viktig poäng i Sverige är att vi är en mycket liten marknad. På vissa områden har vi bristfällig eller snudd på obefintlig konkurrens pga detta, dvs få stora aktörer som i praktiken delar på makten i outtalade oligopol.

  Vad gäller privatiserade skolor så vet jag inte om man kan tala om annat än en katastrof sett till det stora hela. Självklart funkar det jättebra på håll och kanter. Exempelvis i de prestigeskolor som uppstått där extremt ambitiösa elever i kombination med drivna föräldrar ger en enorm boost. Någon som tror att dessa skolor har svårt att få motiverande och duktiga lärare? Finns det något motsatsförhållande som kan vara problematiskt sett till samhällsnyttan i att redan drivna elever får de bästa lärarna och pedagogerna?

  Dessvärre har vi också motsatsen där man konkurrerar enligt “kunden har alltid rätt” och att kunden råkar vara en elev vars främsta intresse är ett bra betyg leder till oönskade effekter. Flera lärare i min bekantskapskrets har vittnat om dessa båda världar och den senare har klar slagsida. Elever väljer skolor pga utlovade datorer, resor (humanistisk inriktning)…och - skrämmande nog - för att somliga skolor har rykte om sig att ge bättre betyg.

  Sedan har vi också effekten av de tillhörande skolpengssystemen där varje elev har en egen peng att fördela på den skola man väljer. Finns det en möjlighet att en driven elev med stor studiekapacitet, stöd hemifrån etc inte kostar lika mycket som en elev med trassliga hemförhållanden, dyslexi och ett gäng bokstavsdiagnoser? Vilken elev är mest marknadsvänlig?

  “något som grundar sig på att jag har en grundmurad tro på människan, på individen och hennes förmåga att skapa välstånd och lycka för såväl sig själv som för sina medmänniskor.”

  Jag har också en grundmurad tro på människan men jag inser samtidigt att alla människor har olika förutsättningar, egenskaper och kvaliteter. Ett samhälle som inte beaktar denna aspekt tror jag i slutänden kommer att bli allt annat än en reklampelare för vissa liberala kärnvärden. Vad är tankefrihet och yttrandefriheten egentligen värd om man i praktiken inte berörs av den?

  Retorisk fråga jag vet, men gränsen mellan vänster och höger tenderar att åskådliggöras mellan positiv resp. negativ frihetsteori. Jag är djupt imponerad av frihetliga libertarianer vad gäller just deras principfasthet kring de negativa friheterna. Det har ju visat sig vilken betydelse dessa haft sedan FRA-eländet och jag anser mig ha lärt mig mycket av ex. Arkaismer (f.d. Blogge) och dig som jag är säker på hade gått mig förbi utan nätets underbara sociala funktion. Med detta sagt så blir det knepigt i min vänsterinfluerade värld att ha starka principer baserade på negativ frihet om man inte verklighetsförankrar dessa så att de kan realiseras av så många som möjligt, dvs i kombination med positiva friheter.

  Här tror jag att vi har en rejäl akilleshäl sett ur ett Piratparti med framtiden för sig. Är man inte väl besutten, ekonomiskt förfördelad utan tvärtom kanske sjuk, arbetslös och inte ens får till det “vanliga” livet från månad till månad så tror jag man är långt ifrån en position där man kan prioritera typiska PP-frågor. På andra sidan samhällsspektrumet så tycks man inte heller värdera denna typ av frågor, vilket förvånar mig väldeliga då man inte har lika mycket att förlora och traditionellt borde vurma för individens frihet från övervakning etc.

  Hur som haver, vill bara förtydliga att jag tycker att det är bra att ventilera och bredda diskussionen på det sätt som Felten här gjort oavsett vad det utmynnar i. En form av eftervals-brainstorming för framtiden.

 41. P.Manlig Says:

  @Rehbinder & Rehbinder: Jag vill påstå att ni yrar i nattmössan när ni påstår att Björns förslag inte har bäring på piratpolitik. Betänk att åtminstone två viktiga piratfrågor - upphovsrätt och “net neutrality” - har uppkommit genom att just FÖRETAG har löpt amok och beter sig antisocialt. Att då diskutera hur detta skall stävjas inkluderar med nödvändighet en viss dos “anti-företagande”. Björns lösningsförslag (förstatligande) är möjligtvis vänster, men problemen är i allra högsta grad piratpolitik.

  För att nämna ytterligare en del av piratpolitiken som har bäring på det Björn säger så vill jag påminna om det vi brukar säga om IPRED - “privatpolislagen” - att rättsskipning är något som privata företag inte skall ägna sig åt. Det är en samhällsfunktion som är för viktig för att skötas av privata företag, enligt det piratpartiet propagerar för idag. Det tror jag dessutom att till och med de mest inbitna högerväljare ställer upp på - även om det kanske är så självklart att man inte tänker på det som ett förstatligande. Att det eventuellt skulle finnas fler samhällsfunktioner som skall vara förbehållet för staten är inte så drastiskt som herrarna vill påskina.
  Jag tycker för övrigt att ensidig högerpolitik är lika idiotisk som ensidig vänsterpolitik. Mäktiga företag kan bli precis lika obehagliga som en mäktig stat, och finns det något som jag tycker kännetecknar piratpartiet så är det att partiet vill värna individens rättigheter gentemot BÅDE stat (FRA) och företag (upphovsrätt, neutral infrastruktur). Jag vill inte välja vem jag skall bli förtryckt av, jag vill välja att inte bli förtryckt alls!

 42. Stefan Says:

  Med risk för att jag sparkar in öppna dörrar så tänkte jag försöka stoppa in PP i någon form av sammanhang.

  Vi lever i en historisk tid, internet är teknologin som driver en strukturomvandling minst lika stor som den tryckpressen innebar. Mänskligheten har inte varit med som speciellt många så genomgripande förändringar och de händer inte speciellt ofta så det är inte så konstigt att vi inte är så bra på att hantera dem. Alla stora strukturomvandlingar innebär att gamla strukturer som är beroende av de gamla förutsättningarna minskar i betydelse eller försvinner helt och nya tidigare okända aktörer som klarar av att hantera de nya förutsättningarna kommer till. Ju mer politisk och/eller ekonomisk makt som de gamla strukturerna representerar desto större motstånd mot strukturomvandlingen kan man vänta sig.

  De nya förutsättningar som tryckpressen gav hotade kyrkans makt och sålunda utdelades det mycket stränga straff för att äga tryckpressar utan tillstånd, för att trycka icke godkända texter och att äga förbjuden litteratur. De förutsättningar internet ger hotar i sin tur alla de som bygger sin verksamhet på att kontrollera och begränsa information. När alla enkelt och billigt kan kommunicera med alla andra så är det helt enkelt inte möjligt att kontrollera informationsflöden längre. Det här inkluderar även dagens politiska system där det är viktigt att kunna välja och vinkla fakta så att det passar den egna politiken. Det är fullständigt naturligt att både företag som säljer information och politiker som vill behålla sin stol kommer att använda alla till buds stående medel för att fördröja omvandlingen så länge som möjligt.

  Strukturomvandlingen händer oavsett om piratpartiet finns eller inte, frågan är hur vi ska ha det under tiden och vad vi ska använda våra nya möjligheter till. Det är här som piratpartiet har en funktion att fylla, genom att driva en politik som underlättar omvandlingsprocessen och visar vägen in i ett samhälle som fungerar under de nya förutsättningarna så kan vi göra verklig skillnad. Det svåra problemet är att kommunicera det budskapet, det är svårt av två orsaker dels för att det är svårt för folk att förstå och acceptera ett nytt sätt att tänka och dels för att det är ganska abstrakt och långsiktigt, folk prioriterar det som påverkar deras vardag i allmänhet och deras plånbok i synnerhet.

  Vi har en enorm folkbildningskampanj framför oss där den stora svårigheten ligger i att förändra folks sätt att tänka. Jag ser hela tiden att många försöker använda resonemang som utgår från gamla förutsättningar applicerat på fenomen sprungna ur ny teknologi. Det gäller alla från folk man möter på stan till politiker som Johan Pehrson.

  Jag har inga svar eller ens förslag på specifika frågeställningar men tycker att allt som driver oss bort från kärnfrågorna ska hanteras med stor försiktighet.

 43. Carl Johan Rehbinder Says:

  P. Manlig - nej, vi yrar inte i nattmössan.
  Det vore fint om vi kunde hålla en någorlunda respektfull attityd i diskussionen, eller så faller det snart ner till pajkastning och invektiv.

  Piratpolitiken relaterar inte främst till företag som har löpt amok, utan att både staten och kapitalet har gjort och gör det, och att de samverkar. Ett företag som löper amok och villi nföra allehanda toklagar får ingen makt alls, om inte staten ger dem det. De värsta katastroferna i mänsklighetens historia har inte skapats av företag, utan av regeringar. Situationen blir alltså inte bättre av att ta bort makt från företagen, för att ge den till staten.

  IPRED är ett bra exempel på detta som jag talar om. Visst, det är privata företag som har drivit fram ett sådant lagförslag - men det är ändå alltid staten - regeringen och riksdagen - som ger det laga kraft. Problemet ligger alltså fortfarande framför allt hos lagstiftarna, inte hos företagen.

  Liberalism är för övrigt varken höger eller vänster. Den klassiska indelningen höger-vänster var från början mellan konservatism och liberalism, och då var det liberalism som var vänster. Idag har många av de där höger-vänster-indelningarna helt förlorat sin betydelse, eftersom det mest konservativa partiet är Socialdemokraterna. De har inte haft en ny idé sen 1970-talet, och vill nog helst att det ska vara i Sverige som det var 1975.

  Det du har helt rätt i, är att Piratpartiet vill värna individens rättigheter gentemot både staten och kapitalet, och på så sätt är vi i PP höger-vänster-neutrala.

  Det du har fel i (och nej, vi pratar inte i nattmössan) är att ett förstatligande av t.ex. infrastrukturen inte skulle vara vänsterpolitik. Det är REN vänsterpolitik, och skulle Piratpartiet driva den linjen så skulle partiet förlora en stor del av sina medlemmar (mig och Caspian inkluderade) OCH väljarbas. Jag har inte gått med i Piratpartiet för att få MER socialism.

  Jag gillar din slutreplik:
  “Jag vill inte välja vem jag skall bli förtryckt av, jag vill välja att inte bli förtryckt alls!”

  Du låter som en äkta klassisk liberal!  :-)

 44. Björn Felten Says:

  Rent logiskt så förespråkar du alltså en total utförsäljning av Vattenfall, Boxer, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket med flera?

  Tror du inte att det hade gett en ännu större medlemsflykt att komma med ett sådant förslag?

  Vad gäller din synpunkt på h/v-skalan så förefaller den stämma väl överens med vad jag skrev sist i kommentaren här ovan. När jag var ung kallades för övrigt det då fortfarande tämligen liberala Folkpartiet för borgerlig vänster.

 45. Carl Johan Rehbinder Says:

  Thomas Tvivlaren - du är en skarp debattör, och jag läser ofta med stor förtjusning din blogg. Men här ser jag en brist, som kommer av ditt vänsterperspektiv.

  Du replikerar på mitt påstående om att man inte förvandlas till Krösus Sork så fort man blir egen företagare, med att påstå att man omedelbart får ett nytt motiv med sin verksamhet, och att detta är vinstmaximering. Detta skulle jag kunna ta som en personlig förolämpning, men jag ursäktar dig med att du helt enkelt inte förstår företagarperspektivet.

  Att bli egen företagare kan man ha en mängd olika motiv för, varav vinstmaximering endast är ett, och för många företagare inte alls det primära. Det kan vara att förverkliga en dröm om det egna caféet, den egna terapiformen, den egna idén, visionen. Det kan handla om något så enkelt som att vilja vara självständig, och att inte behöva ha en chef - att vara sin egen chef. Många företagare jobbar mer och tjänar mindre pengar som egna företagare än de skulle ha gjort som anställda. Vi har sämre sociala förmåner, sämre trygghet, inget skydd alls mot förluster och eventuella skatteskulder, större risker.

  Givetvis vill en företagare ha vinst på sitt projekt - men det vill alla som jobbar. Att få lön är också att få en vinst på sitt arbete. Extremt få skulle gå till jobbet om de inte fick betalt. Men att just vinstmaximering skulle vara det primära, så fort man blir en företagare, det är inte bara en förolämpning att påstå, det är totalt felaktigt.

 46. Carl Johan Rehbinder Says:

  Björn - alla strukturella politiska förändringar sker över ett längre tidsperspektiv, och det är ju faktiskt så att många av de förändringar som har skett de senaste 20-30 åren skulle ha väckt ett ramaskri om någon hade föreslagit dem 1980. Vi har redan sålt ut apoteken, Vin & Sprit, vi har flera privata vårdcentraler, sjukhus, dagis, skolor, och vi har en mängd andra samhällsfunktioner som har förändrats rätt kraftigt genom åren, och det finns inget som säger att denna trend inte kommer att fortsätta.

  Skolverket skulle kunna ersättas med en helt fristående organisation som drivs av Sveriges skolor, som också skulle kunna vara helt fristående från staten. Vattenfall, ja, varför inte?
  Vägverket, tja, 70 % av Sveriges vägar är redan privatägda, så varför inte? Om bilisterna betalar för körning på vägar med vägavgifter, eller på annat sätt, så blir det ju faktiskt mer rättvist, på så sätt att de som inte kör bil inte heller behöver betala för det.

  OBS! Det här är inga färdigformulerade förslag - jag bara spånar fritt. Jag menar bara att jag inte håller med om att staten alltid är den bästa administratören av olika samhällstjänster.

  En sak kan man konstatera, med komparativa studier av andra länder, och det är att rika länder, alltså länder som har en fungerande företagsverksamhet med stora vinster, är också länder med mer välstånd för alla.

 47. Björn Felten Says:

  Men Calle då, du vill väl ändå inte påstå att privata ägare av infrastruktur skulle överväga att göra investeringar som inte ger positivt utslag på nästa kvartals aktiekurs?

  Hur skulle vårt telenät se ut idag, om inte samhället, vi alla, hade betalat för de där trådarna längst ute i periferin? 50-100 tusen kronor för att dra tråd till avlägsna hus, tror du att de då hade blivit ihopkopplade med resten av oss?

  Infrastrukturen är enligt mitt förmenande, som sagt, samhällets blodomlopp. Med all infrastruktur i privat ägo så skulle vi ganska snart få se hur fingrar, tår, händer, fötter med mera amputerades bort från samhällskroppen för att det inte lönar sig att satsa på de delarna.

  Vi kan ju redan idag se att internetanvändarna blivit uppdelade i en överklass (med 100/100M) och en underklass (med 2/0,4M ADSL) och med olika väl gynnade klasser däremellan. Är det piratpolitik att envisas med detta förhållande?

  Själv tror jag på ett solidariskt samhälle, där vi alla tar hand om varandra, där den starkare ger lite mer för att den svagare skall få en mänskligare tillvaro. Det betyder att plånboken inte skall vara avgörande för vilken infrastruktur, skola, vård, omsorg, med mera vi får.

  Om du tycker att det är extrem vänsterpolitik, så låt gå för det. Jag tror att fler piratpartister är för en sådan politik än mot. Nästan alla piratpartister jag har kommit i kontakt med har varit otroligt empatiska och skulle aldrig ställa upp på ett högersamhälle där företag, med morgondagens aktiekurs som enda ledstjärna, får bestämma vilka delar av samhällsservicen du skall ha råd att ta del av genom att de får sätta priset.

 48. klara Says:

  Suck, jag är så förbaskat trött på tjatet om vänster och höger. Det är bara relevant för alla dom som till varje pris vill bevara den uppdelningen fortfarande. Som om det i praktiken var särskilt stor skillnad på Keynes och Friedman.
  Näe, tacka vet jag människor som kan tänka utanför boxen. Här en artikel om England av Karl Palmås. http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=12372
  Kombinera entreprenörsandan med gemensamt ägande och man får något verkligt intressant.

 49. Caspian Rehbinder Says:

  ”Hur skulle vårt telenät se ut idag, om inte samhället, vi alla, hade betalat för de där trådarna längst ute i periferin?”
  Det är självklart en omöjlig fråga att svara på, eftersom vi aldrig kan veta hur samhället hade utvecklats om någonting varit annorlunda. En god gissning kan dock vara att jämföra med GSM-nätets och 3G-nätets respektiva utveckling. De har skett. Först på ett ställe, sedan på ett annat, och till sist finns det över allt.

  Jag förstår inte varför du inte tror att det skulle löna sig med privat infrastruktur. Tror du inte att folk har ett intresse av att förflytta sig? Tror du inte att människor är beredda att betala för detta?

  Slutligen är det intressant att någon som är bland de mest ideologiskt präglade personerna jag vet inte tycker att man ska prata om ideologier.

 50. P.Manlig Says:

  @CJ Rehbinder: Ajajaj, det verkar som om det där med “nattmössa” kom åt en öm punkt. Jag tycker att det var på ungefär samma nivå som när den andre Rehbinder påstår att Björns förslag är “vettlöst”, men jag ser ingetdera som någon större förolämpning och det var inte menat så.

  Vad gäller resonemanget om att staten skulle vara lika skyldig till den rådande katastrofen inom upphovsrätt så accepterar jag det inte. Önskan att utöka upphovsrätten drivs av företagens vinstintresse. Staten är medlöpare, men har inget eget motiv för att driva utvecklingen åt det håll den har gått. Jag tycker inte att skulden för mutor och korruption primärt ligger hos den som tar mutan eller låter sig bli korrumperad; att lägga skulden på de som faller till föga är inte ett konstruktivt sätt att lösa problemet med mutor och korruption.

  Nej, jag propagerar inte för att vi skall ge staten mer makt. Det jag påpekade var att problemet som Björn vill åtgärda - att företag har för stor makt över saker som är viktiga för oss pirater - faktiskt ÄR piratpolitik. Vad sägs om att du beskriver hur DU tycker att problemen skall åtgärdas? Låt oss ta nätneutralitet - hur skall vi förhindra att företagsintressen korrumperar vår infrastruktur på det området? För visst håller du väl med om att nätneutralitet ÄR en piratfråga?

  Jag tycker också att du är skyldig mig ett svar på frågan om du tycker att även rättsväsendet kan/skall privatiseras?

  Vad gäller min egen politiska hemvist så vet jag inte själv hur jag skall beskriva den. En central idé för mig är att maktdelning är bra. För mycket makt i för få händer är som bekant grogrunden för allehanda samhällsproblem, och den grundläggande tanken bakom demokrati är därför att den politiska makten skall fördelas lika. Kommunister vill tillämpa samma synsätt på ekonomisk makt. Liberaler vill inte ha några begränsningar av ekonomisk makt. Jag tror inte på något av de två ytterligheterna, så jag kan inte kalla mig för någotdera.

 51. Carl Johan Rehbinder Says:

  Nej då, inga ömma punkter alls, jag tycker bara att den här diskussionen är för viktig för att slarvas bort på tarvligheter.
  Och jag kan inte ta ansvar för hur “den andre Rehbinder” uttrycker sig. Han är  myndig, och ej längre under mitt förmyndarskap.

  Klassisk liberalism förespråkar inte anarki.
  Grundläggande rättsväsende, militär och polis skall drivas av staten. I övrigt bör statens inflytande minimeras.

  Nätneutralitet kan lagstiftas, och skrivas in i en konstitution. Sen har företagen bara att anpassa sig till detta. Take it or leave.

  Jag instämmer inte med dina tankar kring lagstiftare och korruption. Det skall vara en självklarhet att en regeringsledamot ej ska låta sig korrumperas av särintressen. Om de gör det, så faller skulden självklart på den som korrumperas, mer än den som korrumperar. Den som har fått förtroendet att inneha en ansvarspost måste kunne svara upp mot detta ansvar - eller bytas ut, i god demokratisk ordning.

  Så - om företagen har för stor makt över lagstiftandet, så måste det åtgärdas på lagstiftarnivå.

  Jag instämmer med dig att maktdelning är bra, och därför anser jag att ansvaret för samhället i görligaste mån bör flyttas ut till medborgarna.
  Dessutom anser jag att demokratin behöver demokratiseras, på så sätt att vi borde låta oss inspireras av det schweiziska systemet med direktdemokrati, medborgarinitiativ och många folkomröstningar. Då skulle vi definitivt sprida makten.

 52. Björn Felten Says:

  Ja Caspian, GSM-nätets utbyggnad är ett utmärkt exempel på hur illa det går när man överlåter det hela till privata bolag i stället för att samhället samordnar det.

  Varhelst man tittar, så står GSM-masterna tre och tre, när det hade räckt med en tredjedel så många master — och alltså en tredjedel av kostnaden.

  Och nej, GSM finns fortfarande inte överallt. I Harads, ett samhälle med över 500 invånare, där jag har ett hus, får jag ingen signal alls, vi är tvungna att förlita oss på frugans telefon där uppe.

  Längs våra vägar ligger dubbla och tredubbla fiber nergrävda helt i onödan. Vem får betala för det i slutänden?

  Hade inte våra förfäder varit förutseende nog att låta statliga SJ ta över alla privata små järnvägsstumpar på 1800-talet så hade vårt järnvägsnät inte varit rikstäckande och uniformt, som det är idag, och vi hade kanske ännu inte kunnat åka mellan två svenska städer utan att byta tåg och järnväg flera gånger.

  Och vad gäller påståendet att 70% av våra vägar är privata, så är det väl ändå lite långsökt att jämföra de stora riksvägarna med små enskilda grusvägsstumpar?

  Här ute på Hisingens bonnvischa har kommunala VA-verket grävt ner kommunalt vatten och avlopp, kommunala Göteborg Energi har grävt ner elkablarna. Totalt olönsamt, men en viktig samhällsservice.

  AB Telia har däremot ännu inte dragit sina trådar i de rör som Göteborg Energi grävde ner när de ändå höll på, och de satte till och med upp plåtskåp för tele bredvid sina elskåp. Men det är fortfarande billigare (mer lönsamt) för Telia att bara reparera skarvarna på luftledningarna när de pajar, än att dra om de där förbaskade trådarna.

  Göteborg Energi la för övrigt ner dubbla telerör. Ett för teletråden och ett för fiber. Yippee tänkte vi, svartfiber från (kommunala) GothNet! Bahnhof here we come! Men ack nej, genom något slags avtal så är det Telia som “äger” vårt område, och de har “inte kommit så här långt i utbyggnaden ännu” (GothNet är framme sedan länge). Och när de kommer hit så kan vi bara få Telia som ISP.

  Men om vi (40 hus) skrapar ihop en miljon så kan Telia tänka sig att dra hit fiber de fem kilometer de har kvar. Jomenalltså, att driva infrastruktur i bolagsform med vinstmaximering som enda uppgift, blir bara såååå bra… :(

  Jag tror mig förstå att detta i mångt och mycket är en glesbygdsfråga. Ni som bor i storstäder tar väldigt mycket av det, som vi ute på landet betraktar som lyx, för givet. Vatten ur kranen (vi hade en brunn som sinade på sommaren), fungerande avlopp (ni har ingen aning om vilka problem det innebär när tanken blivit full när man har kalas), telefon (som inte lägger av så fort det kommer en rejäl rotblöta), internet (jag har ADSL 2/0,4M och för det måste jag betala 350:- i månaden), etc. etc.

  Sedär: Piratpartiet — bättre på glesbygdsfrågor än centerpartiet.

 53. Carl Johan Rehbinder Says:

  Den där gillar jag:
  “Piratpartiet — bättre på glesbygdsfrågor än centerpartiet”

 54. P.Manlig Says:

  @CJ Rehbinder: Det är bra att vi kan vara överens om att polis och några andra viktiga samhällsfunktioner skall styras av staten. Vi är således överens om att vad som skall bedrivas i statens regi är en gränsdragningsfråga (det har inte riktigt framkommit tidigare). Björn och du har uppenbarligen olika åsikter om var gränsen skall dras. I det läget tycker jag att det är alltför enkelt att avfärda diskussionen med “det där är vänsterpolitik”. Som du själv säger så är diskussionen viktig - för viktig för en sådan lättviktig analys. Bemöt i stället förslagen sakligt. Björn framstår som mycket mer påläst när han räknar upp mängder med konkreta påståenden till stöd för sin sak. Jag vill höra bra argument även för din ståndpunkt.
  De tankar du för fram angående korruption tycker jag är naiva. Att tro att det fungerar att säga “det är bara att stå emot mutförsöken” är ungefär lika utopiskt som att tro att det går att lagstifta bort fildelning, fast försöken att lagstifta bort korruption på det sättet har pågått bra mycket längre. Det fungerar helt enkelt inte, och när det man gör inte fungerar så måste man hitta nya vägar. Visst, vi kommer att sparka ut några korrumperade politiker ur riksdagen när vi kommer in - men korruption som samhällsproblem lär vi inte rå på så enkelt.
  När det gäller nätneutralitet håller jag med dig om att lagstiftning bör vara den första försvarslinjen. Jag tror dock att det är en missbedömning att striden det med automatiskt skulle vara vunnen. Det finns många, många sätt att kringgå lagar. Om lagstiftning skulle visa sig vara otillräckligt så är jag därför beredd att gå vidare med andra initiativ. Vad sägs om ett initiativ för att certifiera neutrala leverantörer? Går det inte på annat sätt så får vi väl starta upp kommunala bredbandsleverantörer som levererar en neutral förbindelse. Jag går alltså gärna på din linje här, men fungerar den inte så accepterar jag inte att det stannar vid det - marknadsliberal politik är bra, men om den inte förmår att leverera så är den inte en helig ko som jag inte kan tänka mig att slakta.
  +1 på mer direktdemokrati och fler folkomröstningar.

 55. Thomas Tvivlaren Says:

  P.Manlig tar upp en viktig sak vad gäller korruption. Korruption är inte bara typisk bestickning där feta kuvert vadderade med tusenlappar byter ägare mot diverse maktinflytande. Larry Lessig har beskrivit den kanske viktigaste typen av korruption i vår typ av samhälle som systemisk korruption. Han har bl.a. tagit upp amerikanska kongressen som ett bra exempel. Han påpekar där hur det   demokratiska systemet där till sin uppbyggnad skapar en kultur där det är i princip omöjligt eller i varje fall svårt att hålla sig självständig och sitt förtroende med integriteten i behåll. Orkar inte leta upp något av filmklippen nu men bör nog hittas rätt enkelt om Google är på bra humör… Bör för övrigt ses med tanken på ökat personval i bakhuvudet.

 56. Anders Widén Says:

  Fantastiskt inlägg som idé och diskussionsunderlag. Tyvärr tycker jag tråden har fastnat i futiliteter. istället för att lyfta blicken mot horisonten, vilket jag anser Björn Felten här gjorde, började en del debattrörer genast fastna i vänster-höger-resonemgang. 

  Jag ser gärna att ni lyfter blicken igen! Utveckla de här konkreta idéerna, tänk även ut nya. Förkasta inte redan i dess linda.

 57. Felten Fabulerar » Blog Archive » Höger/vänster sitter fortfarande hårt rotat Says:

  [...] Själv kommer jag i så fall från högerkanten. Egenföretagare hela mitt liv (förutom ett par år i början av min yrkesverksamma karriär), och borgerlig väljare det första halvdussinet av de 13 val jag nu hunnit med. Men ändå påstås jag vara mer eller mindre extremvänster. [...]

 58. astrid boman Says:

  Hej Björn
  Bra förslag. Utförsäljningen av den offentliga egendomen ofta till underpriser är ren korruption och ingenting annat.Privatiseringen har ju visat sig skapa arbetslöshet istället för att bereda plats för den arbetslöse i synnerhet då ungdomarna. Många företag utnyttjar istället praktikplatserna för att tillhandahålla gratis arbetskraft. Praktik bör i rimlighetens namn leda till arbete. Åh det finns mycket att säga om samhällsutvecklingen vi ser idag i hela EU.Dessa förslag borde ligga på regeringens skrivbord.Jag hoppas att hela piratpartiet har förstånd nog att ställa sig bakom

 59. Viktualiebrodern Says:

  En historisk notis: Staten övertog inte de privata järnvägarna därför att de ville, utan därför att de hamnade i djup kris och konkade/skulle ha konkat om inte staten tog över. Järnvägsbygge var dåtidens IT-bubbla.
  Internet i Glesbygd, motiverat med att tillgång till och närvaro av myndigheter är en förutsättning för att staten Sverige skall kunna hävda överhöghet över Glesbygden (legitimitet helt enkelt), var något jag skrev om och “drev” som en valfråga. Det är obegripligt hur man kan avfärda ett statligt ansvar för bredband i glesbygd som en “vänsterfråga”. Det handlar om Sveriges territoriella integritet i allmänhet och kanske elpriset i synnerhet (varför skall Glesbygden sälja el till europeiskt underpris till en överhet som inte finns där?) Men det gick väl inte fram, alternativt var ingen intresserad.
  Ett stänk av bitterhet kanske, men valutslaget var entydigt. Både för Piratpartiet och för mig själv.

 60. Jonas Says:

  Jag vill bara tillägga att den typ av politikdiskussion som Rehbinder x 2 företräder återfinns hos 0.01% hos väljarna, varav de flesta är runt tjugoårsstrecket. Det är direkt ointressant att ödsla tid och energi på när vi behöver växa rejält för att i framtiden sikta på åtminstone partistöd.

 61. HugeHedon Says:

  PS angående länken jag gav dig ovan [september 25th, 2010 at 11:10]

  Jag har läst igenom nästan alla de artiklar Hummel har lagt upp där. En annan som jag tycker är mycket intressant är denna [http://wfhummel.cnchost.com/]. Den behandlar hur man bör förstå statsskulden (för stater som har en egen valuta som flyter fritt, såsom Sverige och U.S.A).

  Jag har också varit i kontakt lite med Hummel (och är med på hans mailing-lista). Mycket av det han skriver baseras på “MMT” — Modern Money Theory. MMT handlar mycket om hur “fiat-pengar” funkar. Det är ju faktiskt bara “papper” numera (d.v.s pengar är inte längre claim-kvitton på guld eller utländsk valuta eller så). Men nationalekonomer och vi andra lever kvar i guldfotstänket i allt för hög grad. Säger MMT:arna. Nytt tänk måste till.

  Jag frågade “Teckentydaren” var man kan läsa mer om MMT, här: http://teckentydaren.blogspot.com/2010/09/balansera-budgeten-eller.html

  En bra text (för mig som lekman) är skriven av Warren Mosler [http://moslerforsenate.com/] och kan laddas ner här: http://moslerforsenate.com/wp-content/uploads/2010/06/7DIF.pdf

  Om du blir intresserad av detta, hör gärna av dig till mig! Här finns grejer att göra tror jag.. (Jag är sugen på att författa ett tio-sidigt dokument som förklarar principerna. Och sedan kan vi implementera ett ekonomiskt system med “full employment and price stability” [http://www.amazon.com/Understanding-Modern-Money-Employment-Stability/dp/1845429419] plus ditt förslag om penningreform, tjoho :-) )

 62. klara: Ingen tjänar på att samtalet lägger sig | Piratkopiering Says:

  [...] vi som parti komma vidare och skapa något nytt behöver vi inte höger och vänster. Snarare kommer de att göra allt för att trasa sönder vårt [...]

Leave a Reply