Gratis bredband till alla

I ett blogg-inlägg har piratpartiets MEP lyft upp Berlin-piraternas osannolika framgång i det nyligen genomförda delstatsvalet i Berlin, där de fick fantastiska 9,1% av rösterna, och därmed omkring 15 mandat i delstatsparlamentet. Det är ungefär jämförbart med att få 9,1% av rösterna i ett svenskt landstingsval.

Min lite smått ironiska kommentar där lär förmodligen gå över huvudet på alla förutom den innersta PP-cirkeln från 2006. Men faktum är att jag föreslog just det som nu Berlin-piraterna gick till val på och lyckades så väl med. Fast jag blev utsatt för en “Karl Sigfrid”, två år innan han blev det, när jag föreslog det 2006. Jag blev rejält åthutad av partiledningen, och hotades med uteslutning från partiet om jag fortsatte att propagera för “fri WiFi för alla”.

Som alla numera vet, så lyckades vi inte ens få 1% av rösterna 2006 — vilket hade gett oss ett helt annat läge, i form av betalda valsedlar. Vad värre är, är att vi 2010 gick till val på exakt samma misslyckade valplattform, och fick nästan exakt samma valresultat. Duh!

Med Berlin-piraternas strålande resultat i ryggen, ger jag mig nu ut på ett nytt förslag för PP SE. Med risk för att än en gång bli utsatt för en Karl Sigfrid:

Gratis (skattefinansierad) tillgång till 100Mb fiber för alla svenska medborgare!

Är detta rimligt? Tja, låt oss säga så här:

Svenska stamnätet för internet drivs av den oberoende och icke vinst-drivande organisationen NetNod. Den driver sex anslutningspunkter (IXP) dit alla internetoperatörer är anslutna.

Kostnaden för att få en 10Gb-anslutning till en av dessa sex punkter (två i Stockholm och en i vardera Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå) är 90,000:- per år. Nåja, vi får lämna Stockholms två IXP utanför resonemanget här — de har tydligen något eget kör med något lokalt bolag, så deras kostnad är betydligt högre. Och från Luleå kan man bara få 1Gb.

Men! 90,000:- för 10Gb innebär alltså att 1,000 abonnenter kan få 10Mb i genomsnitt, och minst 100Mb topp, i båda riktningarna för 90:- per år, eller 7:50 per månad. För 9 miljoner invånare skulle det alltså kosta 810 miljoner kronor.

Nu har vi å andra sidan FRA, som enligt senaste budgetpropositionen skall få 746 585 000 kronor. Till det kan läggas så kallad domstol (7 449 000) och inspektion (12 112 000) som vi således också skulle slippa. Inte riktigt 810 miljoner, men tillräckligt nära för att kunna justeras i nästa budget.

När vi alltså avvecklat FRA, och den grundlagsstridiga övervakning de ägnar sig åt utan minsta kontroll från medborgarna och deras förmenta representanter i riksdagen, så kan vi spendera dessa pengar på något positivt, i stället för det negativa politikerna tvingat oss till.

Men detta kräver naturligtvis en rejäl utbyggnad. De omkring 5 miljarder kronor som skattebetalarna redan har betalat för fibernedgrävning har ju slarvats bort av våra inkompetenta politiker. För att NetNod skall klara av den här nya anstormningen, så behöver de en rejäl injektion av nytt kapital, var skall det komma ifrån?

Inte minst så krävs det betydligt fler IXPs. En målsättning kan vara en IXP per 100k medborgare. Ett drygt dussintal städer behöver alltså sin egen IXP, och vissa städer behöver betydligt fler än de nuvarande.

Jo, då är det så här: bredbandssatsningen, som våra opportuna politiker så gärna anför, eftersom det ju är så politiskt korrekt, har nogsamt gömts undan i två poster i budgeten. Dels 23.21 “Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur: 3 123 451 000″, dels 23.22 “Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur: 2 985 447 000″.

Totalt alltså över sex miljarder kronor per år. Det framgår inte av budgetpropositionen exakt hur dessa dryga sex miljarder skattekronor från oss alla används för att befrämja “landsbygdens miljö och struktur”. Eller ens vilka “åtgärder” man anser vara så angelägna att de motiverar en så enorm hög med svenska kronor. Men jag är ganska övertygad om att det inte skulle tarvas en särskilt stor andel av dessa miljarder för att koppla upp hela Sverige.

Därmed skulle vi kunna återbörda Sverige till toppen av världens mest IT-vänliga länder, med allt vad det skulle innebära i form av utländska investeringar i Sverige, såväl som möjligheter för företag, myndigheter med mera att utlokalisera från skandalöst överprissatta lokaler i storstadsregionerna till glesbygder som törstar efter arbetsgivare.

Tags:

13 Responses to “Gratis bredband till alla”

 1. André Says:

  Stå på dig Björn, och var inte bitter. Nu får du ju gehör för dina ståndpunkter i partiet, även fast det inte var någon som lyssnade 2006.
  Jag skulle gärna rösta bifall på välgenomtänkt och välutarbetad motion som tar upp just detta vid nästa årsmöte.

 2. Björn Felten Says:

  Tack André!

  Och, nej, jag är inte bitter längre. Med mina 63 år på nacken, så har jag för länge sedan lärt mig att hantera ungtuppars besserwisser-attityder, och finna mig i att de nästan aldrig kan acceptera att sisådär 20-30 års längre livserfarenhet faktiskt inte går att bortse ifrån.

  Tvärtom känns det ganska bra att kunna säga “vad var det jag sa”. :)

 3. Anders Troberg Says:

  Bra, idé, mycket, mycket bättre än att kräva fri kollektivtrafik.

  Jag ser dock ett problem som måste lösas. Om nätet är statligt, vem garanterar integriteten?

 4. Viktor Alakörkkö Says:

  Mycket bra idé!
  Det borde gå att skala upp stadsnäts-modellen till och bli statsnäts-modellen. Alltså staten ska inte bli ISP utan bara äga fibernätet.

 5. Björn Felten Says:

  @Anders:

  Först av allt, tack!

  Om nätet drivs av oberoende NetNod, som förvisso finansieras av skattebetalarna, men som klart och tydligt har inskrivet i sitt regelverk att det skall vara helt oberoende av regering och riksdag — som nu alltså — så ser jag inga av de problem, som du så riktigt förutser.

  Sedan tycker jag förstås att nolltaxa på kollektivtrafiken är en väl så bra idé. Till skillnad från Engström (som inte tyckte den frågan hade i rikspolitiken att göra), sä känner jag till SJ, som ju är en riksangelägenhet.

  Jag vill rent av påstå att det mycket väl kan vara en fråga på Europa-planet. Tänk om en bråkdel av alla de miljarder, som nu slösas ut på att subventionera uselt skötta lantbruk i sydeuropa, i stället satsades på nolltaxa på järnvägen över hela Europa. Det vattnas i munnen på en gammal tågluffare från 1960-talet… :)

 6. Björn Felten Says:

  Tack Viktor!

  Jämförelsen med stadsnät tycker jag är mycket bra. Och, jovisst, NetNods statsnät skall bara förse oss alla med svartfiber. Vad denna svartfiber sedan används till skall de inte ha med att göra, och inte ens tillåtas att se. Total nätneutralitet, alltså.

   

 7. Anders Troberg Says:

  Ska man ha nolltaxa på kollektivtrafiken så ska det gälla all kollektivtrafik, inklusive flyget.

 8. Aqua Vera Says:

  Gott Herr Felten!

 9. Nicklas Andersson Says:

  Fri fiber = bra förslag!
  @Anders Troberg:
  Att nolltaxera flyg vore helt vansinnigt ur miljösynpunkt!

 10. Anders Troberg Says:

  Flyget är inte speciellt miljöovänligt, det är ett av de mest effektiva transportmedlen när man väger in restiden och transporterad massa.
  Dessutom, det här är PP, inte MP. Miljön är inte vår fråga.

 11. Björn Felten Says:

  Men Anders då, du måste väl ändå erkänna att det inte är särskilt vanligt att man inkluderar flyget i begreppet kollektivtrafik?

  Och vad gäller miljön, så borde alla — oavsett partitillhörighet — värna om den. Det rör sig om vår planets och våra kommande generationers existens. Sådant borde stå över allt partikäbbel tycker jag.

  Avstår du till exempel från att källsortera, bara för att du inte är anhängare av MP? :)

  För det går inte att komma ifrån, att flyget är en stor miljöfara. Såväl vad gäller buller som utsläpp och förbrukning av våra alltmer sällsynta resurser i form av fossila bränslen.

 12. Anders Troberg Says:

  Kollektivtrafik omfattar, i min värld, alla former av samordnade resor, däribland flyget.

  “Och vad gäller miljön, så borde alla — oavsett partitillhörighet — värna om den. Det rör sig om vår planets och våra kommande generationers existens. Sådant borde stå över allt partikäbbel tycker jag.”

  Frågan som sådan är viktig, ja, men vi vet än så länge på tok för lite för att vara redo att sätta in konkreta åtgärder. De flesta åtgärder man gör är dessutom bara puckade (tex att inte låta TV stå i standby, eller att fokusera på belysning, sådant är bara signalbrus på den totala energiförbrukningen). Vi behöver en vetenskapligt driven linje, baserad på empiriskt bevisade fakta, inte politisk populism och domedagsprofeter.

  “Avstår du till exempel från att källsortera, bara för att du inte är anhängare av MP?”

  Jajamensan!

  “För det går inte att komma ifrån, att flyget är en stor miljöfara. Såväl vad gäller buller som utsläpp och förbrukning av våra alltmer sällsynta resurser i form av fossila bränslen.”

  Jag hittar inte siffrorna nu, men det är bland det mest energieffektiva transportmedlen vi har. Det är i stort sett bara supertankers som matchar flyget. Detta då om man räknar in faktorer som transporterad mängd och hastighet. Vissa hävdar att hastigheten inte är en faktor, och i så fall så är kontinentaldriften effektivare.

  Flyget har också effektivare motorer idag än vad det någonsin haft. Bränsle är en stor kostnad för flygbolagen, och de vill därför få ut så mycket som möjligt ur varje droppe. Effektiv förbränning är en ren förbränning. Det militära flyget har andra prioriteringar, och deras motorer går inte alls lika rent, men det civila flyget är extremt rent.

 13. Björn Felten Says:

  Vad gäller miljön, Anders, så vet vi mycket väl vad som gäller. Att oljebaronerna har lyckats fiffla med korten förändrar inget. Alla — ALLA — vet att vi står på gränsen till katastrof.

  Förvisso en katastrof som vår planet varit med om många gånger tidigare, men då inte med människor boendes på den.

  Att du sedan lyckats hitta någon undersökning som vinklats till att “bevisa” hur miljösmart flyget är förvånar mig ungefär lika lite som att mediamaffian lyckas prestera undersökningar som visar mur många miljarder Hollywood förlorar på privatkopieringen. Och imponerar lika lite på mig…

  Missförstå mig nu rätt. Jag har flygcert (även om det gått ut på grund av bristande underhåll). Jag älskar att flyga. Jag bor 1000m från Sveriges näst största flygplats räknat i start och landningar (ESGP). I januari skall jag flyga till Teneriffa. Jag är absolut ingen motståndare till flyget.

  Men jag är även naturvetare, med en fil. kand. i ma+fy. Jag *vet* att det kostar betydligt mer energi att hålla ett 100 tons schabrak i luften än att hålla ett 500.000 tons schabrak flytande i havet.

  Förhållandet mellan energiåtgången för luft/väg/spår/vatten räknas vanligtvis som 1000/100/10/1. I ett vattenrikt land som Sverige, så borde vi alltså, om vi vill vara klimatsmarta, satsa betydligt mer på vattentransporter än på vare sig tåg, lastbil eller flyg.

   

Leave a Reply