Posts Tagged ‘Ambassad’

Efterlyses: en human invandrarpolitik

tisdag, april 2nd, 2013

Jag har länge förordat att vi borde lägga en stor del av alla de miljarder per år, som vi idag lägger på det nuvarande, totalt misslyckade, systemet vi har för att “ta hand om” invandrare, på att istället rusta upp våra ambassader, så att de kan fungera som mottagningsstationer för alla som vill utvandra eller fly till Sverige.

På våra ambassader — som för övrigt bör utökas till antalet, i stället för som nu, skäras ner på i besparingssyfte — bör det sitta kompetent personal. Att använda ambassaderna som reträttplatser för politiker som gjort sig omöjliga på hemmaplan måste alltså omedelbart upphöra.

Att samtliga på ambassaden skall kunna prata det lokala språket flytande måste vara ett grundkrav. Att de verkligen är intresserade av den politiska situationen i landet i fråga, och klarar av att läsa tidningar och se på och förstå lokala TV-nyheter likaså. Att behärska cocktailbjudningar på grannambassaderna icke så!

Party!

Många, framför allt asylsökande, har varit i händerna på hänsynslösa människosmugglare, som berövat dem alla deras värdesaker — ofta tiotusentals dollar eller mer. Om de istället hade kunnat vända sig till den svenska ambassaden, och där fått klart inte bara med inresa och uppehållstillstånd på några timmar, utan även med transporten, så skulle mycken mänskligt lidande kunna undvikas.

Idag betalar vi skattebetalare mellan 40.000 och 1.300.000 kronor(!) per utvisningsflyg. Med lite planering, skulle man med största sannolikhet kunna chartra flyktingplan från utsatta delar av världen till Sverige till en betydligt lägre kostnad än så. Och samtidigt hade flyktingarna kunnat få behålla både sina besparingar och sina ID-handlingar och dessutom sluppit riskera att dö en plågsam död i en övergiven container någonstans.

Kanske kan man tänka sig att koordinera Flygvapnets Herkules-plan, som flyger hjälpsändningar till en oroshärd, med returnerade flyktingar? Eller statsministerns privata jet — kanske kombinera ett blixtbesök av någon foto-kåt minister med några extra passagerare på tillbakavägen?

Många av de som söker sig till våra ambassader skulle säkert vara intresserade av att jobba där några månader för att hjälpa sina landsmän.

Samtidigt skulle vi få användning för de militärer, som nu bland annat tvingas utkämpa USA:s dödsdömda krig i Afghanistan, med flera oroshärdar. De skulle säkert känna att de gör bättre nytta genom att försvara en utsatt, svensk ambassad någonstans i världen.