Östersjöns dödgrävare

Så har då Bryssel avslagit torskens nådeansökan. Dödsdomen kvarstår.

Visst är det tragiskt att inte ens den redan försvunna torsken i västerhavet (Skagerack och Kattegatt) kunde få benådas, men eftersom den i praktiken redan är avrättad, så spelar 8% minskade kvoter i Kattegatt (att ställas mot ÖKADE! kvoter i Skagerrak och Nordsjön) mindre roll. Men för Östersjön är de sedan tidigare beslutade kvoterna desto mer ödesdigra, där skulle förmodligen torsken kunna återhämta sig bara om det bara infördes ett trålfiskestopp.

Jo, det behöver inte ens vara totalt fiskestopp för att rädda torsken; kustnära nätfiske förorsakar inte tillnärmelsevis den enorma skada som framför allt de enorma båtar som ägs av en enda familj i Fiskebäckskil, förorsakar. Denna sedan länge nolltaxerande familj, som, med hjälp av tiotals miljoner i bidrag från oss skattebetalare, har släppts in i Östersjön för att formligen dammsuga upp allt levande.

Det tragiska för Östersjöns del är, att nya rön pekar på att i stort sett samtliga problem där (fågeldöd, lax-virus, algblomning, problem för gäddan — och kanske rent av säldöd?) har sitt ursprung i att det största rovdjuret i Östersjön — dess motsvarighet till landbackens varg — har i det närmaste utrotats.

Det hela är tämligen enkelt. Torsken äter skarpsill. Skarpsillen äter djurplankton (vattenloppor, småräkor, fiskyngel med mera). Djurplankton äter växtplankton (alger). Ta bort torsken så blir det mer skarpsill. Mer skarpsill betyder mindre djurplankton. Mindre djurplankton betyder mer växtplankton. Klart som korvspad, eller hur?

Till saken hör även att östersjötorsken är en unik torskfisk, den är nämligen en bräckvattenfisk, till skillnad från den vanliga saltvattentorsken. Dess make finns ingen annanstans i världen. Om inte det vore skäl nog att fridlysa den, åtminstone tills den lyckats återhämta sig, så vet jag inte vad som skulle krävas.

För den miljömedvetne rekommenderas starkt boken Tyst hav av Isabella Lövin. Maken till skrämmande läsning var det länge sedan jag såg. Hade jag haft 50kkr eller vad det nu kan kosta, så hade jag beställt ett exemplar till var och en av våra 349 folkvalda. Fast å andra sidan hade det väl inte hjälpt — politikerna lever ju fortfarande under villfarelsen att fisket faktiskt är av stor ekonomisk betydelse i alla våra kustsamhällen. Att ett halvdussin nolltaxerande Fiskebäckskilsbor på bara ett par decennier, ivrigt subventionerade av oss skattebetalare, har lyckats slå undan varje möjlighet för alla tusentals, småskaliga fiskare runt våra kuster, talas det väldigt tyst om.

En öppen fråga till alla våra folkvalda:

När du nu i juletider ser alla tindrande barnaögon, hur har du tänkt dig att svara dessa barn om 20 år, när torsken är död och Östersjön har fullbordat transformationen till världens största avloppsdike, och du får frågan “varför gjorde du inget?” — att du är okunning vet ju alla är osant, eftersom forskarna har varit fullständigt eniga om sina varningssignaler ända sedan katastrofen utanför Kanadas kust var ett faktum för 15 år sedan.

Att skriva under protestlistan mot fortsatt avrättning av all torsk borde vara en självklarhet för varje miljömedveten person. Att det inte kommer att hjälpa ett dugg är väl tyvärr bara att konstatera. Bara ett sådant faktum som att samtliga EU-länder skall vara med och besluta om fortsatt avlivning av torsken i våra skandinaviska vatten är ju ett sådant där obegriplit utslag av EU-politiken som gör att jag själv i alla fall kan trösta mig med “skyll inte på mig, jag röstade nej”.

UPPDATERING: Till slut blev det 15.221 namnunderskrifter på protestlistan. När skall ministern börja agera? Ett totalt trålfiskeförbud i samtliga svenska vatten borde vara det minsta vi kan begära. Det finns faktiskt bättre och mer selektiva redskap att använda, redskap som inte avlivar all fisk innan den ens hunnit bli könsmogen. Redskap, till exempel långrev och garn, som dessutom ger betydligt fler arbetstillfällen för alla våra småskaliga fiskare än dessa vidriga industritrålare från Fiskebäckskil.

One Response to “Östersjöns dödgrävare”

  1. Felten Fabulerar » Blog Archive » Jodå, jag kandiderar igen. Says:

    [...] Ett omedelbart förbud mot allt torskfiske med trål är absolut nödvändigt om vi vill att Östersjön skall överleva. Skyll inte på jordbruket när [...]

Leave a Reply