Rättegången

Jag hade ursprungligen tänkt mig att låta bli att blogga om Rättegången (med versal begynnelsebokstav) men kan ändå inte avhålla mig.

Efter att ha genomlidit de första dagarnas spektakel så kan jag inte annat än skämmas över hur svenska rättegångar går till. Nog för att jag varit med om ett antal tingsrätts- och även hovrättsförhandlingar i mina dagar, men att det kunde gå så här Kalle-Anka-mässigt till i en svensk rättegång hade jag faktiskt ingen aning om; det har jag aldrig tidigare upplevt.

För det första:
Att integrera brottsmålet och det eventuella, därpå följande, civilmålet till samma förhandling är ju fullkomligt horribelt. Om man har skadeståndsanspråk som följd av en brottslig handling, så måste man väl först fastställa att en brottslig handling har skett, annars faller ju hela skadeståndsanspråket platt till marken.

Tydligen har de anklagades advokater försökt att separera de två delarna, men fått nobben av tingsrätten. Varför har jag inte sett någon motivering till. Tror man att det går att spara pengar genom någon slags synergieffekt?

För det andra:
Och åklagarens sakframställan skall vi ju bara inte prata om. Inte ens de mest insatta juristerna som kommenterat den fattar vad alla de monotont anförda bevisen var avsedda att bevisa.

För det tredje:
Vi som (ofta tack vare TPB) kunnat följa rättegångar från Det Stora Landet i Väst har ofta hört diverse protester i stil med “argumentative”, “calls for speculation”, “where’s this leading?”, “badgering the witness”, “leading the witness” och så vidare. I en svensk rättegång är det tydligen bara rättens ordförande som tillåts att ha slika invändningar?

Hur kan annars åklagaren tillåtas att föregå varje fråga till vittnet med tre-fyra minuters argumenterande, påståenden, ledande halvfrågor, m.m. ibland inte ens mynnande ut i en klar fråga?

Nä, det är helt klart att vi i Sverige behöver ordna till vårt rättsväsende. Det är inte längre hållbart att massmedia räknas som Tredje Statsmakten bara för att vi saknar rättsväsendet som en egen statsmakt. Domstolsordningen måste moderniseras bortom den 1700-talsordning som nu råder, så att vi får en rättsordning värd namnet i vårt land.

.

Tags:

Leave a Reply