EU-organisationen For Dummies

I en väldigt trevlig debatt som jag var med i igår i Folkets Hus här i Göteborg, så var bland annat Max Andersson (mp) med. Jag blev lite förvånad när han flera gånger verkade blanda ihop rådet med unionsrådet, och på en direkt fråga till honom så gav han det förvånande svaret att det är samma sak. Förvånande eftersom det inte alls är samma sak, det borde väl en riksdagsledamot och till yttermera visso EUP-kandidat känna till?

Många från massmedia med mera har försökt att förklara EU:s organisation med en massa färgglada bilder med pilar kors och tvärs, men nästan alla får mig att tänka på talesättet “om du tycker detta är komplicerat, så vänta bara tills jag har förklarat det”.

Så därför tänkte jag, till båtnad för bloggens läsare, försöka mig på en väldigt enkel beskrivning av hur EU-apparaten är uppbyggd, men med referenser till det svenska politiska systemet — för det känner vi ju till lite bättre.

Statsministern

Europeiska rådet består av de 27 statscheferna från respektive medlemsländer plus ordföranden för kommissionen. Totalt alltså 28 personer. Detta är unionens högsta politiska instans.

Regeringen

Europeiska unionens råd består av samtliga medlemsländers alla övriga ministrar, därför kallas det ofta för “ministerrådet”. Till skillnad från situationen i Sverige, så är detta unionens högsta beslutande instans (i Sverige är det riksdagen som har denna position). Detta råd får alltså inte blandas ihop med Europeiska rådet. Inte heller med Europarådet, som kan sägas vara Europas motsvarighet till FN — det är bland annat därifrån den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter kommer.

Riksdagen

Europaparlamentet är väl det vi har lättast för att förstå. Särskilt i dessa dagar när valet till detta (inte till EU alltså, som en del felaktigt skriver) pågår för fullt. Den kommande mandatperioden om fem år kommer det att finnas 736 ledamöter där, om inte Lissabonfördraget går igenom.

Verkställande utskottet

Europeiska kommissionen har bland annat som uppgift att se till att fattade beslut efterlevs ute i de olika länderna. Det är ifrån kommissionen Sverige får anmärkningar om vi till exempel inte genomfört olika direktiv inom rimlig tid. Kommissionen består av en delegat från varje land, vilka utnämns av rådet (”statsministern”), men måste godkännas av parlamentet (”riksdagen”).

Domstolsväsendet

EG-domstolen ligger i Luxemburg och får inte förväxlas med Europadomstolen (för de mänskliga rättigheterna), Europarådets domstol. Den senare ligger för övrigt i Strasbourg för att göra förvirringen ännu större.

Sådär, svårare än så var det inte. Enbart med hjälp av ovanstående information så bör du få mer än hälften rätt i tentan på Dagens Nyheter.

Leave a Reply