Är FRA-tilläggen i våra lagar tandlösa?

Med mindre än två veckor kvar, innan FRA skall skarva in sina trådar på dina och mina kommunikationsvägar, så börjar det bli alltmer spännande att följa hur det fysiska arbetet med detta fortgår. Tyvärr verkar inte massmedia särskilt intresserade av den rent praktiska aspekten på detta enorma arbete, för åtminstone jag har i alla fall inte sett något alls om detta.

Vad som förvånar mig en hel del, är att fortfarande ingen, inte ens bloggossfärens egen juridiska expert på området, den eminente Mark Klamberg, verkar ha uppfattat det fatala misstaget i den nya lagstiftningen, som jag skriver om här, nämligen att man glömt bort att uppdatera kapitlet om påföljd.

Om det inte är så att vi i svensk lag har något slags “defaultvärde” för påföljd när man bryter mot en lag, så kan inte jag se annat än att det är helt riskfritt för samtliga operatörer att helt enkelt strunta i att koppla upp sig mot några samverkanspunkter, det finns helt enkelt ingen lagstiftad påföljd för vägran så vitt jag kan se. Så kanske vi inte ens behöver byta operatörer — i alla fall inte enbart av en sådan anledning?Den som vill läsa mer om FRA här på bloggen, rekommenderas att klicka på FRA i kategorispalten till höger på huvudsidan (klicka på översta bilden på sidan för att komma dit).

2 Responses to “Är FRA-tilläggen i våra lagar tandlösa?”

 1. Mikael Nilsson Says:

  Kan de inte åläggas att vid hot om vite koppla in? Alltså inte straff, utan efterhandstvång?

 2. Björn Felten Says:

  Tveksamt. Det finns ju lagreglering även när det gäller vitesförelägganden. Som i exempelvis detta avsnitt ur Lag (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980:

  Om anmaningen ej efterkoms, kan länsstyrelsen på granskningsledarens eller statistiska centralbyråns begäran vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Vite får ej bestämmas under etthundra kronor eller över ettusen kronor. Fråga om utdömande av vite avgörs av länsrätten.

  Beslut om vitesföreläggande och beslut om utdömande av vite överklagas genom besvär hos kammarrätten.

  Och något liknande finns ju inte heller bland FRA-lagarna så vitt jag kunna finna.

   

Leave a Reply