Rätt skall vara rätt

För tillfället verkar vi ha en väldigt intressant situation i mediavärlden. Efter att ha hästesövit (tm Göteborg) på jobbet i månader, så börjar gammelmedia och deras journalister, understödda av driftstöd om 430 miljoner, distributionsstöd om 73 miljoner (båda siffrorna gäller för år 2006) såväl som befrielse från mervärdesskatt, lägre portoavgifter och sänkt reklamskatt, äntligen vakna till liv.

Men de verkar nästan alla ta den enkla vägen ut, och, i stället för att själva vaska fram nyheter och avslöjanden så förefaller de flesta av dem att surfa runt på de mest prominenta bloggarna för att få ihop bakgrundsmaterial. På annat sätt kan i alla fall inte jag förklara att gammelmedia upprepar ett flertal av de uppenbara felaktigheter som cirkulerar i bloggosfären.

Några exempel:

1. Fredick Federley blev inkryssad i riksdagen

Faktum: Summa summarum sju (7) riksdagsledamöter blev inkryssade. Annie Johansson var en av dem, Fredrick var inte en av dem. Eller för att ta det i detalj, för att över huvud taget räknas som “personvald” så måste man samla ihop ofattbara 8% av rösterna i sin valkrets. Annie fick 13,28% i Jönköping, Fredrick fick bara 5,10% i Stockholm.

Båda två stod som nummer två på sina respektive valsedlar, men Jönköping fick bara ett centermandat medan Stockholm fick två. Fredrick kom alltså in på grund av antalet centerröster i Stockholm medan Annie däremot puttade ut den som tidigare innehade Jönköpings centermandat, Margareta Andersson, som annars stod överst på listan.

Så de av er som tror att ni personkryssade in Fredrick i riksdagen kan alltså sova lugnt, det gjorde ni inte, det var er röst på centern som gav Fredrick sitt mandat. De av er som kryssade Annie däremot röstade faktiskt in er kandidat.

2. FRA-lagen återremitterades och ändrades lite

Faktum: Inte så mycket som ett kommatecken ändrades i själva lagtexten. Hade så skett, så hade det betraktats som en ny proposition, och hade kunnat exempelvis minoritetsbordläggas ännu en gång.

Nej, så dumma var inte kuppmakarna. Det enda som ändrades var allt det 155-sidiga, politiska snömos som omgav lagförslaget, och som förväntades förklara för riksdagen varför detta var ett så fantastiskt bra och viktigt förslag.

3. Belgien hotar med att anmäla Sverige till…

Faktum: Lite olika bud här. En del påstår Europadomstolen i Strasbourg, andra EG-domstolen i Luxemburg. Men det är ändå fel. Jag försökte höra själv, med mina synnerligen rostiga kunskaper i nederländska, och kunde inte höra att det sades något sådant i det videoklipp som cirkulerat i bloggosfären.

Nu har jag fått det bekräftat från två oberoende källor, så sades det inte alls. Vad den intervjuade de Beuckelaere säger, är att han tror att fallet oundvikligen kommer att sluta inför endera av de ovan nämnda domstolarna, och det var ju inte särskilt sensationellt, det har ju de flesta av oss redan räknat ut.

Sådär, alla journalister, som till äventyrs råkat förirra sig hit, nu bör ni i alla fall kunna få ovanstående tre fakta rätt. :)

5 Responses to “Rätt skall vara rätt”

 1. Thomas Tvivlaren Says:

  Väl grävt och detaljgranskat!

 2. Björn Felten Says:

  [rodnar]

  Tackar och bockar. :)

 3. Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats Says:

  Demokratin är död, länge leve demokratin!…

  Trappan vid huvudentrén var belamrad med blommor, ljus och andra attribut som normalt förknippas med sorg och kanaliserandet av denna. De flesta hade hörsammat uppmaningen att klä sig i svart men i sedvanlig ordning så blev det som det blev klä……

 4. Joshua_Tree Says:

  Man talar väl flamländska i Belgien? Bara så att rätt blir rätt menar jag. ;)
  (Eller ska det tolkas som att du besitter rostiga kunskaper i nederländska och med det som verktyg försökte tolka inslaget?)

 5. Björn Felten Says:

  Flamländska är bara en dialekt av nederländska. Ungefär som finlandssvenska vs. rikssvenska. Dessutom har man äldre vändningar i flamländska, ännu en likhet med finlandssvenskan. Men du har rätt Josh — särskilt med den rubriken jag har satt, så borde jag varit noggrannare… :)

Leave a Reply