Ganska meningslöst att länka till HAX-dokumenten

Ett antal bloggare har nu länkat till ett eller flera av de dokument som HAX publicerat. Tydligen i tron att de därmed hjälper till på något sätt. Vällovligt, men dessvärre tämligen meningslöst.

För det första så räcker det inte att bara länka till samma dokument. Om FRA, mot förmodan, lyckas få bort detta dokument från webben, så hjälper det inte att det finns ett antal länkar kvar till det. Skall man lyckas åstadkomma att dokumentet lever kvar så måste man ladda ner det själv och länka till sin egen kopia.

Men ur rent juridisk synpunkt — om avsikten är att vi vill sitta i samma cell ungefär — så är det verkningslöst. Det är inte ens HAX som gjort sig skyldig till något slags hemlighetsbrott. Något som tydligen också var JK:s spontana kommentar. Det är den som först läckt dokumentet eller dokumenten som eventuellt kan åtalas — om det nu verkligen är så att rikets säkerhet äventyrats genom publiceringen (betvivlas starkt!). Att inte Ingvar “Bagdad Bob” Åkesson fattat detta är ju bara ytterligare ett bevis på att han och hela hans FRA skall bort ASAP.

Emma på opassande med flera behöver inte ha dåligt samvete för att ni inte vågat sälla er till vidarepubliceringsvågen. Dels hade det varit fullständigt ofarligt att göra det, dels är det tämligen meningslöst ur alla synpunkter förutom ur back-up-diton. Att det är en underbart skön solidaritetsaktion är ju emellertid inte att ta miste på.

Leave a Reply