FRA erkänner: Vår verksamhet är i dagens läge det enda hotet mot svensk säkerhet.

Kan man annat än att ta sig för pannan och undra vad alla FRA-kramare egentligen tänker? Kan de verkligen ha alla indianerna med sig i kanoten? Att de inte är de kallaste ölen i kylen torde väl ändå vara uppenbart, för alla tänkande individer, vid det här laget?

Nu går man alltså ut och stämmer en bloggare och påstår att hans avslöjande utgör ett hot mot rikets säkerhet.

För bara en vecka sedan var alla, inklusive alla FRA-kramare, ense om att det för stunden inte förelåg något hot mot svensk säkerhet. Vi låg så att säga på Nivå 1 av 5 möjliga. Men nu helt plötsligt så har det uppstått ett hot mot rikets säkerhet, genom att viss information om FRA:s verksamhet har avslöjats.

Men hallå där! Hur svårt är det att förbinda punkterna? Det innebär ju att det är FRA:s verksamhet, som, genom att den avslöjats, innebär ett hot mot rikets säkerhet. Hur annars kan man tolka det hela? Om vi således gräver ner skiten så får vi tillbaka den trygghet vi hade för en vecka sedan, och helt plötsligt behöver vi inte uppgradera till Nivå 2 eller 3.

Att vi samtidigt sparar 562 mille om året är ju bara en vällovlig bonus om man säger så.

One Response to “FRA erkänner: Vår verksamhet är i dagens läge det enda hotet mot svensk säkerhet.”

  1. Felten Fabulerar » Blog Archive » Ganska meningslöst att länka till HAX-dokumenten Says:

    [...] Felten Fabulerar Spridda, ostrukturerade tankar. « FRA erkänner: Vår verksamhet är i dagens läge det enda hotet mot svensk säkerhet. [...]

Leave a Reply